Jézus Szíve búcsúünnep volt Tenkén

 

2015. június 14-én tartották Tenkén  a Jézus Szívének szentelt templom búcsúünnepét. A szent eseményre Nagyszalontáról, Görbedről és Bélfenyérről érkeztek zarándokok.

A búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Gyenge Béla, a nagyváradi Szent József templom plébánosa volt. Koncelebráltak Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános, Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános, Bărbuţ Péter köröstarjáni plébános, Kóhr Balázs nyugalmazott plébános, Ciobanu János belényesi plébános, Kiss Mártonbélfenyéri plébános, Mihăieș Iosif és Sheck László helyi plébános. A bélfenyéri kántor, Szász József orgonált és énekelt a szentmisén.

Prédikációjában Gyenge Béla atya elmondotta, hogy Jézus Szívének tisztelete dogmatikailag a Szentírásban van megalapozva. „Jézus Krisztus szeretetének megnyílvánulása az a tény, hogy a kereszten való oldalának átszúrásakor szívéből víz és vér folyt ki. Jézus végtelen szeretettel szeret minket. Aki erős, csak az tud mindenek felett jó lenni. Akinek erős a szíve, az Istent és embertársait beengedi szívébe, akinek gyenge a szíve, az mindenféle bűnt enged be.”

Mivel Jézus hálátlanságot tapasztalt az emberiség részéről, ezért a középkorban egy szerzetest választott ki, Alacoque Szent Margit vizitációs nővért, akit a XVII. században megbízott azzal a feladattal, hogy terjessze az Ő Szentséges Szívének tiszteletét. Aki kilenc egymást követő elsőpénteken szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járul, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kap Istentől.

 

Az atya ezt követően egy személyes tanusággal folytatta, amely szerint amikor gyermekkorában Mihályfalván ministránsként szolgált az oltárnál, az akkori plébános arra biztatta, hogy tartsa meg a nagykilencedet. Az ifjú ministráns buzgón elvégezte a szent feladatot. Azóta többször  került veszélyhelyzetbe, de védelmet tapasztlat Istentől, aki nem csak a bűntől, hanem a korai haláltól is megvédte. Ő ezt a nagykilenced elvégzése hatásának tulajdonítja.

Kérjük Jézust, hogy alakítsa szívünket az Ő szelíd és alázatos szíve szerint – hangzottak a szónok szavai. A szelíd szívben ugyanis óriási erő van, mert Isten kegyelme, Isten ereje lakik benne. Végezetül pedig bátorította a híveket, hogy életükben legalább egyszer tartsanak meg egy nagykilencedet.

A szentmise végén Sheck László atya, házigazda minőségben megköszönte az atyák szolgálatát, a hívek hozzájárulását az ünnephez, és kedvesen meghívott mindenkit egy kis szeretetvendégségre a templom udvarára.

 

Petran-Balázs Natália

Tenke

 

KÉPSOROZAT