Jegyeskurzust tartottak Nagyváradon

 

Huszonkilenc olyan pár vett részt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Pasztorális és Felnőttképző Központjában február és március hónapokban megszervezett jegyesoktatáson, akik idén szándékoznak házasságot kötni. Kedden, 2015. március 17-én, a képzéssorozat 19.00 órakor kezdődő utolsó találkozóján sok vidám arcú fiatal izgalommal várta a Böcskei László püspökkel való találkozást. A jegyeskurzus negyedik és egyben utolsó előadását Tóth Attila, a Nagyvárad-Újvárosi káplán tartotta magyar nyelven, és mivel az oktatást két nyelven biztosították, a hat román nyelvet beszélő jegyespárnak Mlinárcsik Ján, a Nagyvárad-Vártemplom plébánosa tartott felkészítőt.

A jegyesoktatás végén a főpásztor intézett bátorító és buzdító szavakat a résztvevőkhöz, meghívva őket arra, hogy a házasságkötés után is élő kapcsolatban maradjanak Istennel, az egyházzal. Böcskei László püspök igazolást adott át minden párnak a kurzuson való részvételről, amelyet a helyi plébánosnál fognak felmutatni a házasságkötéshez szükséges eljárások véglegesítésekor. A jegyesoktatási program koordinátora, Kovács Ferenc Zsolt püspökségi irodaigazgató elmondása szerint, a nagyvárad és környékbeli fiataloknak az ilyen formában történő házasságra való felkészítője igen hatékony és hasznos lehet, nem csak az egyházi esküvőről és keresztény házasságról szóló ismeretek átadása szempontjából, hanem azért is, hogy megpróbálják ezáltal az egyháznak hosszabb távra megnyerni őket. Jó lehetőséget nyújt ez a négy alkalomból álló képzés és találkozás arra, hogy sok esetben a bérmálás után az egyháztól eltávolódott személyeket most ismét rávezessék az Istennel való szoros kapcsolat fontosságának a felismerésére, amelynek megvalósításában az egyház igyekszik segítséget nyújtani.

A következő jegyeskurzus sorozat május és június hónapokban lesz Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban. Az idén házasságot kötni szándékozó párok saját plébánosuknál jelentkezhetnek erre.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO