Jegyeskurzus 2013 - beszámoló

 

A családos életre való felkészülésben óhajtott az egyházmegyei Felnőttképző Központ a házasulandó fiatalok mellé állni, amikor a 2013-as évben két alkalommal is meghirdette a Jegyeskurzust a nagyváradi fiatal jegyesek számára. Az életre szóló együttélés egy férfi és egy nő között a házasság szentségében való részesedéssel kezdődik, amikor az oltár előtt Isten és az emberek előtt örök hűséget fogadnak egymásnak, a pap pedig megáldja őket. Az egyház mindig jelen van és szentségeivel segíti az embert születésétől kezdve élete minden napján itt a földön. Ott volt a keresztség kiszolgáltatásakor, amikor az ember az egyháznak tagjává vált; ott volt első áldozásakor, amikor első alkalommal vehette magához Jézust a kenyér színe alatt; és jelen van akkor is, amikor egy nő és egy férfi szeretetének gyümölcseként örök hűséget fogadnak egymásnak.

 

Ennek jegyében négy találkozás alkalommal olyan témákat jártk körbe, melyek a házasélet folyamán segítségére lehetnek a fiatal párok számára. Fodor József vikárius több évtizedes lelkipásztori tapasztalataiból merítve “Családias házasság” címmel látta el jótanácsokkal a fiatalokat, konkrét példákon keresztül támasztva alá az elhangzottakat, hol bátorító, hol figyelmeztető szavakkal. Pálos István plébános a “Milyen házasságban élni?” kérdésre kereste a választ az egyház tanítására alapozva mondandóját. Pék Sándor plébános képekkel illusztrált előadásában a házasság “SZENT-ség”-i mivoltáról értekezett. Kovács F. Zsolt atya pedig “Családként egyházamban” cím alatt párbeszéd formájában a fiatal házasápárok helyét kereste az egyházban és az egyházmegyében.

 

A két kurzuson összesen közel ötven jegyespár vett részt az idén, ami jele annak, hogy a jegyesek igénylik az egyház útmutatásait a házaséletre vonatkozólag. Mindkét kurzus végén Exc. Böcskei László megyéspüspök oklevelet adott át a résztvevőknek és búzdító szavaival bátorította őket, hogy legyenek boldog családok és bátor keresztények.

 

KÉPSOROZAT