Véget ért az idei jegyeskurzus Nagyváradon

 

Véget ért kedden, 2015. június 9-én az idei második jegyesoktatás, amelyet Nagyváradon az Egyházmegyei Pasztorális és Felnőttképző Központban olyan párok számára szerveztek, akik idén szándékoznak a város valamelyik plébánia templomában házasságot kötni. A télen február és március hónapokban zajlott az első, négy kurzusból álló oktatássorozat, amelyet a nyári hónapokban májusban és júniusban a második kurzussorozat követett. Ezen a második képzéssorozaton tizenkilenc pár vett részt, tizenöt magyar ajkú, illetve négy olyan pár, ahol legalább az egyik fél román anyanyelvű.

A jegyeskurzus negyedik és egyben utolsó előadását Tóth Attila, tasnádszántói plébános tartotta magyar nyelven 19.00 órától, és mivel az oktatást két nyelven biztosították, a négy román nyelvet beszélő jegyespárnak Mlinárcsik Ján, a Nagyvárad-Vártemplom plébánosa tartott felkészítőt.

A jegyesoktatás végén Kovács Zsolt püspökségi irodaigazgató, a jegyesoktatási program koordinátora intézett bátorító és buzdító szavakat a résztvevőkhöz, meghívva őket arra, hogy a házasságkötés után is élő kapcsolatban maradjanak Istennel, az egyházzal. Igazolást adott át minden párnak a kurzuson való részvételről, amelyet a helyi plébánosnál fognak felmutatni a házasságkötéshez szükséges eljárások véglegesítésekor. Elmondása szerint, a nagyvárad és környékbeli fiataloknak az ilyen formában történő házasságra való felkészítője igen hatékony és hasznos lehet, nem csak az egyházi esküvőről és keresztény házasságról szóló ismeretek átadása szempontjából, hanem azért is, hogy megpróbálják ezáltal az egyháznak hosszabb távra megnyerni őket. Jó lehetőséget nyújt ez a négy alkalomból álló képzés és találkozás arra, hogy sok esetben a bérmálás után az egyháztól eltávolódott személyeket most ismét rávezessék az Istennel való szoros kapcsolat fontosságának a felismerésére, amelynek megvalósításában az egyház igyekszik segítséget nyújtani.

A következő jegyeskurzus sorozat 2016. február és március hónapjaiban zajlik Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban. A jövő évben házasságot kötni szándékozó párok saját plébánosuknál jelentkezhetnek erre.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO