Ipolyi Arnold Emlékkonferencia Budapesten

 

2012. február 29-én, szerdánaz Országos Széchényi Könyvtár tudományos konferenciát szervez az egykori nagyváradi püspök, Ipolyi Arnold emlékére. A tudós főpap 1886-ban került Nagyváradra, halála után a nagyváradi székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Az emlékére szervezett konferencián neves előadók mutatják be újabb kutatási eredményeiket, összegzik az eddigi ismereteket Ipolyi Arnold sokirányú tudományos tevékenységéről. Lakatos Attila, a Körösvidéki Múzeum munkatársa által szerkesztett és a  Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által kiadott Ipolyi Arnold püspök hagyatéka Nagyváradon c. munka is ezen alkalommal kerül bemutatásra.

A konferencia védnöke Erdő Péter bíboros. Az egésznapos ülésszakon jelen lesz Ternyák Csaba egri érsek és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.