Ifjúsági keresztutat végeztek Margittán

 

Szombaton, 2015. március 21-én, 14.00 órakor a margittai és székelyhídi esperesi kerület ifjúsága és plébánosai végeztek keresztúti ájtatosságot a margittai Eger temetőben. Tizenhárom plébániáról érkeztek fiatalok, közel 100 személy vett részt az ájtatosságon, együtt énekeltek, imádkoztak. Két plébániáról érkező ifjúsági csoport szlovák nyelven végezte el az adott stációhoz tartozó elmélkedést, éneket, imádságot.

A szombati nap egy jó alkalom volt arra, hogy a két kerület ifjúsága együtt élje meg a nagyböjti felkészülést.

A keresztúton jelen volt Blénesi Róbert atya, aki az elmúlt héten tartott lelkigyakorlatot a margittai Nagyboldogasszony templomban. A keresztút végén kihangsúlyozta, hogy az ifjúság által végzett keresztút jól tükrözi a nagyböjti felkészülést, ami azt jelenti, hogy vállaljuk Krisztussal a keresztet, a szenvedést, „...mert a szenvedés szükséges a megváltáshoz.”

 

Lázár Tamás

 

KÉPSOROZAT