Ifjúsági referensek képzése

 

„A ti kezeitekbe adta a mennyei Atya azt a feladatot, hogy a fiatal generációt az életszentségre vezető ösvényen irányítsátok. Legyetek számukra példakép a Krisztushoz való nagylelkű hűségben. Bátorítsátok őket, hogy „evezzenek a mélyre”, és késlekedés nélkül válaszoljanak az Úr hívására. Ő az, Aki egyeseket a házasságra, másokat az Istennek szentelt életre vagy a papságra hív. Segítsétek őket abban, hogy felismerjék, melyik útra hívja őket az Úr, és segítsétek abban is, hogy Krisztus igazi társai, hiteles tanítványai lehessenek ezen az úton.” (Boldog II. János Pál pápa szavai a papokhoz és szerzetesekhez).

Az ifjúság pasztorációjának szakszerű és hatékony végzése érdekében aNagyváradi Római Katolikus Püspökség március 12-13. között idén is képzést szervez az egyházmegye ifjúsági referensei számára. A képzés idei témája az új evangelizáció moderátora pedig Pál József, resicabányai plébános, a temesvári egyházmegye papja. A képzésre meghívást kaptak az egyházmegye esperesi kerületeinek kinevezett referensei, illetve azok a papok és szerzetesek, akik beosztásuknál fogva nagyobb részt vállalnak az ifjúság nevelésében.