Ifjúsági referensek képzése

„A ti kezeitekbe adta a mennyei Atya azt a feladatot, hogy a fiatal generációt az életszentségre vezető ösvényen irányítsátok. Legyetek számukra példakép a Krisztushoz való nagylelkű hűségben. Bátorítsátok őket, hogy „evezzenek a mélyre”, és késlekedés nélkül válaszoljanak az Úr hívására. Segítsétek őket abban, hogy felismerjék, melyik útra hívja őket az Úr, és segítsétek abban is, hogy Krisztus igazi társai, hiteles tanítványai lehessenek ezen az úton.” (Boldog II. János Pál pápa szavai a papokhoz és szerzetesekhez).

Az ifjúság pasztorációjának szakszerű és hatékony végzése érdekében aNagyváradi Római Katolikus Püspökség 2013. március 13-14-énközött idén is képzést szervez az egyházmegye ifjúsági referensei számára. Az idei képzés moderátora Ft. Gáspár István, a magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. A képzésre meghívást kaptak az egyházmegye esperesi kerületeinek kinevezett referensei, illetve azok a papok, szerzetesek és civil személyek, akik beosztásuknál fogva nagyobb részt vállalnak az ifjúság nevelésében.