Ifjúsági szentségimádás

„Hirdessétek annak bizonyosságát, hogy az Úr él és életünk során mellettünk áll. Ez a ti küldetésetek! Tegyetek tanúságot a Mennyek Országához vezető reményről, szorosan kötődjetek hozzá! Erősen tartsátok ezt a köteléket és hirdessétek a reményt! Jézus tanúságtevői vagytok, hirdessétek őt, aki él és reményt ad a háborúktól, bűntől sújtott világnak!“ (Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz)

2013. október 10-én, csütörtökön 19.00 órakor a város fiataljai közösen imádkoznak a székesegyházban azért, hogy a szegények és az elhagyottak a keresztények szolgálatán keresztül megtapasztalják Isten közelségét.