A házigazda csapat győzőtt az idei hittanversenyen

 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László,

kérünk légy Istennél értünk közbenjáró!

Ismét a fiatalokra fókuszált a Nagyváradi Egyházmegye 2017. januárjának utolsó hétvégéjén, amikor az ország hat megyéje egyházi iskoláinak kilenc középiskolás csapata gyümölcsöző találkozásának lehettünk tanúi Nagyváradon, a XI. Hivatások nyomában megyeközi hittanverseny révén.

A vetélkedőt életre hívó és évről-évre lelkesen szervező Benedek Ramóna hitoktató nem titkolt célja, hogy fiataljaink jobban megismerjék az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeinek élete, működése által az Istennek, a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét. Az idei verseny fő témája ebben az évbenSzent László élete és öröksége volt, csatlakozva a meghirdetett Szent László Év programsorozatához.

A vetélkedő nyitószentmiséjén exc. Böcskei László püspök úr rámutatott a Szent László-év jelentőségére és a feltárulkozó lehetőségre, miszerint „ez az év mindannyiunk számára esély arra, hogy rést üssünk a hétköznapokban és kilépjünk az élet megszokottságából”. A Szent László Év ne legyen csak az emlékezés és tisztelgés éve, hanem tanuljunk a nagy szent életpélájából. Két jelenetet elevenített fel Szent László életéből: az elsőben a szent életű király feladathoz való viszonyát állította példaként mindannyiunk elé, hiszen elfogadta a feladatot, tapintatosan viszonyulva királyi voltához. Esélyt adni a másiknak, nem visszaélni a pozícióval, hatalommal, erővel – ez lehet az egyik nagy feladatunk e megemlékezésben, s így telítődhet élettel és hittel a 2017-es esztendő. Fontos, hogy meglássuk és kövessük Szent László erényeit. „Lessük meg” Istennel való kapcsolatát, amint tette azt a templomba elvonult királlyal az udvari kamarás.

A háromnapos rendezvénysorozat második napján zajlott a tulajdonképpeni megmérettetés, olyan változatos feladatok által, mint a fogalommagyarázat, igaz-hamis kijelentések logikai értékének megállapítása, képfelismerés, keresztrejtvény, hibás szöveget javítgató, Szent László élete tetszőlegesen választott jelenetének bemutatása illetve a három részfeladatot magába foglaló szárnyasoltár-készítés. A tudást mérő feladatsor összeállítója Vince Zsolt, a  házigazda nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum történelem szakos tanára, aki a vetélkedő moderátora is volt. A „lelkiség”-feladatot Tankó Zita tanárnővel oldották meg - énekszárnyon, imaszóval és egy puzzle-kép kirakásával, így alakult ki a Szent László szárnyasoltár.

A vetélkedőt követően a háromfős csapatok és felkészítőik/kísérőik elzarándokoltak a váradi várba Szent László sírjához, Lakatos Attila történész vezetésével. Ezt követte az ünnepélyes eredményhirdetés a Püspöki Palota dísztermében, ahol a díjakat Böcskei László megyés püspök és Zalder Éva-Mária, a házigazda Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum iskolaigazgatója adták át. Böcskei László püspök úr gratulált a jelenlévőknek, mondván, hogy mindannyian az útkeresés egyik állomását éljük át itt Nagyváradon, hiszen már a verseny témája is jelzi: keressük az utat, kihez és hogyan viszonyuljunk. A hivatások sokfélék, és fontos, hogy a megtalált hivatásunk szerint éljünk. Folytatván a szentmisén elhangzottakat, kiemelte Szent László egy harmadik jellemvonását: a jámborság és a katonáskodás mellett jelen levő igazságosságot. Szent László szövetséget kötött a főurakkal, miszerint ők kezdik el a megújulást, megélve és alkalmazva az igazságosságot, példaértékű magatartással állva ki nép elé. Ilyen szövetségre hívta a jelenlévőket a megyéspüspök: legyen igazságosság az apró dolgokban, hogy környezetünkben béke, nyugalom és elfogadottság honoljon. Szent László építő példáját követve legyünk mi is építők, álljunk ki közösen és egyénileg a keresztény értékek mellett, s ebben különösen hitelesek tudnak lenni a fiatalok. Szent László nagy aktualitással bír a mai világban, így Böcskei László megyéspüspök minden csapatnak átnyújtott egy ajándákcsomagot, mely tartalmazta a Szent László Év alkalmából a Nagyváradi Egyházmegye által elkészített zászlót, Bunyitay Vince reprint kiadású könyvét, egy Szent László énekeskönyvet és az egyházmegye ez év alaklmából összeállított programfüzetét. A vetélkedő győztes csapatának átnyújtva az okleveleket, a megyéspüspök bevallotta: izgult, hogy a Szent László városában élők jól teljesítsenek. A zsűri értékelését dr. Gáll László, a gyulafehérvári GMGK igazgatója tolmácsolta, kiemelve a verseny kettős jellegét: a tárgyi tudást és a lelkiséget. A megfogalmazott imák bizonyították, hogy a mai fiatalok is tudnak imádkozni és imádkoznak is. A résztvevők kreativitását bizonyították a magyas színvonalon bemutatott színdarabok változatos témaválasztása, rámutatva mi az érték és mi nem az a mai világban. A csapatok aktulizálták a változatlan alapértékeket. Tankó Zita zsűritag a csapatok által alkotott imákból olvasott fel, ez által is Szent László védelmét kérve az egybegyűltekre. Az imákat a következő lapszámokban közöljük.

A vetélkedő „dobogósai”:

I. helyezett lett a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Konrád Botond, Bádon Dávid, Szabó Roland, felkészítő: Benedek Ramóna);

II. helyezett lett a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Cziriák Ottó, András Ákos, Karda Sára, felkészítő: Simó Gáspár);

III. helyezett lett a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Árva Ingrid, Iakab Orsolya Erzsébet, Molnár Ádám, felkészítő: Kocsik Zoltán);

Dicséretben részesültek: a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Ferencz Hunor, Jánó Nándor, Gáll Szabolcs, felkészítő: Kovács Mihály);a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Technológiai Líceum csapata (Láng Alíz, Györfi Andrea, Szőcs Bernadett, felkészítő: Luka Gabriella); a szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum csapata (Pop Dávid, Sztrimbely Ákos, Tinca Richard, felkészítő: Trepszker Erika).

Aházigazda iskolakülöndíjait Zalder Éva-Mária iskolaigazgató adta át a gyímesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum csapatának (Galaczi Gabriella-Melinda, Simon Kinga-Mária, Deák Izabella, felkészítő: Bálint Róbert) a bemutatott szép, autentikus hanganyagért,a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum csapatának (Pál Dénes, Simó Márton, Vass Réka Barbara, felkészítő: Antal Katalin) az eredeti színpadi alakításért, valamint a marosvásárhelyi Római KatolikusTeológiai Líceum csapatának(Bíró Brigitta Beáta, Mihály József Ferenc, Nagy Lóránt, felkészítő: Csiki Csilla) a színpadon elmondott imákért.

A Nagyváradi Egyházmegye különdíját vehette át a szatmárnémeti csapat a jó és rossz harcát megjelenítő színpadi előadásáért, valamint a marosvásárhelyi iskola csapata, támogatásunk szimbólumaként, akik a nagyváradi Szent László templom megmentésének 50. évfordulója alkalmából kiadott könyvvel gazdagodtak. Azoknak adatott e könyv, akik kitartanak, Szent László példáját követve. „Mi is tanulhattunk tőletek, fiataloktól” – hangzott a végső értékelés.

A program folytatásaként a résztvevők kötetlen beszélgetést folytattak Lakatos Attila történésszel „Szent László nyomában…”, azEgyházmegyei Laikusképző Központban. A vetélkedő vasárnapi hálaadó szentmisével zárult a Barátok templomában.

 

Tankó Veronika-Zita

 

KÉPEK

 

VIDEO