Hivatások nyomában - hittanverseny Nagyváradon

 

Bosco Szent János, Lisieuxi Kis Szent Teréz és Néri Szent Fülöp életszentsége és példája volt a Nagyváradon kilencedik alkalommal megszervezett „Hivatások nyomában” megyeközi hittanverseny témája. Szombaton, 2015. február 21-én, a Szent László Teológiai Líceum kápolnájában szentmisével kezdődött a nap programja. Nagy izgalommal vettek részt az iskola dísztermében a különböző versenypróbákon a több megyéből érkező diákok. Temesvárról, Gyulafehérvárról, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, Kézdivásárhelyről, Szatmárnémetiből, Gyimesfelsőlokról, Nagykárolyból és Nagyváradról jelentkeztek csoportok az idei versenyre, amely egy elméleti, illetve egy gyakorlati részből állt, mégpedig a megnevezett szentek életéből való jelenetnek az előadása.

Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes asszonynak köszönhetően, a „Hivatások nyomában” hittanverseny a tanügyminsztérium által akkreditált, így az utazási költségeket állami támogatásból lehet fedezni.

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség is a verseny egyik fő támogatója, Böcskei László püspök védnöke a rendezvénynek, míg Fodor József általános helynök, az értékelő bizottság elnöke volt.

A verseny szervezésében részt vállaltak a Nagyváradi Egyházmegyében tevékenykedő hitoktatók, de a Szent László iskola pedagógusai is, Zalder Éva igazgatónő vezetésével. Idén is, az elmúlt évekhez hasonlóan, a rendezvény fő előmozdítója Benedek Ramóna hitoktató volt. Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő kihangsúlyozta, annak ellenére, hogy a kiértékelés nyomán különbözőek az elért eredmények, a versenynek csak nyertesei vannak, amely az együttlétben, tapasztalatban, talalkozásban, ismeretek bővítésében, és ajándékcsomagban mutatkozik meg. Mindenki hivatását keresi, és egy lépéssel közelebb került ennek megtalálásához.

Délután került sor a Püspöki Palota Dísztermében a díjazásra. A főpásztor örömmel adta át az ífjaknak a megérdemelt emléklapokat és ajándékcsomagokat, felhívva figyelmüket arra, hogy a szentatyának főleg a szerzetesekhez intézett bátorítása „Ébresszétek fel a világot” nekik is szól, hiszen a hivatáskeresés egyik fő feladata nem más, mint ébresztőnek lenni egy látszólag lagymatag, alvó társadalomban.

A versenyzők este 18.00 órakor Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 104. évfordulója alkalmából tartott ünnepi vesperáson vettek részt és imádkoztak a Nagyváradi Székesegyházban.

A szervezők megígérték, hogy 2016-ban, a verseny tizedik kiadásán valami különlegeset fognak készíteni a résztvevők számára.

 

KÉPSOROZAT