Hivatások Hétvégéje 2016

„Húsvét negyedik vasárnapja elénk állítja a Jó Pásztor ikonját, aki ismeri juhait, nevükön szólítja, táplálja és vezeti őket. Ezen a vasárnapon, immár több mint ötven éve, a hivatások világnapját ünnepeljük. Ez minden alkalommal felhívja figyelmünket az imádság fontosságára, hogy „az aratás ura küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2).

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2016. április 15-17. között hetedik alkalommal szervezi meg a Hivatások Hétvégéje címet viselő programot Nagyváradon. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a szerzetesi élet iránt érdeklődnek. A péntek este kezdődő program keretében a résztvevők hivatással kapcsolatos kérdéseire igyekeznek válaszolni a meghívott szerzetesrendek, az egyházmegyés papság képviselői, illetve a gyulafehérvári szemináriumból érkező 18 növendék. A kispapok szombaton és vasárnap az egyházmegye különböző plébániáin kapcsolódnak majd be az egyházközség életébe: részt vesznek a hittanórákon, betegeket, időseket látogatnak meg, a vasárnapi szentmisén pedig hivatástörénetüket osztják a hívekkel.