Hivatások Hétvégéje Nagyváradon - beszámoló

 

     

 

„Minden keresztény hivatás gyökerénél megtalálható a hit megtapasztalásának ez az alapvető mozzanata: hinni azt jelenti, hogy kilépünk saját magunkból, énünk kényelmességéből és rugalmatlanságából, hogy életünk középpontja Jézus Krisztus legyen.” (részlet Ferenc pápának a Hivatások 52. Világnapjára írt üzenetéből)

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2015. április 24-26. között hatodik alkalommal rendezte meg a Hivatások Hétvégéjét olyan fiatalok számára, akik meghallották Isten hívó szavát és szerettek volna közelebbről megismerkedni a papi- és szerzetesi élettel.

 

Péntek este ismerkedős játékokkal kezdtük a hétvégét, melyen részt vett Böcskei László püspök atya is. Modi Blanka vincés nővér irányításával nagyon jó és közvetlen légkör alakult ki a jelenlévő papok, kispapok és fiatalok között. A nap lezárásaként imára hívott bennünket Szabó Ervin spirituális atya és hálát adtunk Istennek az együtt töltött időért, a megosztott tapasztalatokért és örömökért.

 

A szombatot reggeli dicsérettel kezdtük, majd Zsuzsanna nővér, az Élet Kenyere közösség tagja és Vakon Zsolt püspöki titkár tett tanúságot életéről és hivatásáról. Végül az egyházmegye három kispapja Bakos Gábor diakónus, valamint Vásári Norbert és Vancoș Alex I. éves kispapok meséltek hivatásukról, tapasztalataikról és a gyulafehérvári szemináriumról.

 

Ebéd után ellátogattunk a monospetri plébániára, ahol a helyi fiatalokkal és Varga Sándor plébánossal találkoztunk. A fiatalokkal közösen három kérdésre kerestük a választ: Milyen egy jó pap? Milyen fő feladatai vannak a papnak? Mit várnak el az emberek a paptól? A válaszokat összegezve az alábbi vicces mondatok hangzottak el: „A tökéletes pap naponta reggel hattól éjfélig dolgozik, de a telefont hajnali ötkor is szívesen felveszi. Ellátja a templomi teendőket, villanyt szerel, kertészkedik, és takarít. Emellett 26 éves, de 30 éves lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik. Nagyon szereti a fiatalokat és minden idejét az idősekkel tölti. A tökéletes pap mindig mosolyog. Naponta 15 családot, ugyanennyi kórházban fekvő beteget látogat meg és mindig az irodában van, ha keresik.”

 

A vidám percek után Feketeerdőre utaztunk, ahol egy kis túrázás várt reánk a közeli hegyekben. A lemenő nap fényében kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel telepedtünk le az oltár köré és mindenki egy szívvel-lélekkel adott hálát a kapott ajándékokért. A lelki táplálék után Szabó Ervin atya vacsorára hívott bennünket a bihari plébániára.

 

Vasárnap délelőtt Köröstarjánba utaztunk a püspök atyával, ahol a helyi hívek és Bărbuț Péter plébános atya nagy örömmel fogadtak minket. A szentmisét a püspök atya mutatta be, de a kispapok is szóhoz jutottak és örömmel beszéltek hivatásukról. Kiemelték, hogy nagyon sokat jelent számukra a hívek imádsága és további imákat kértek, hogy hivatásukhoz mindig hűségesek maradjanak.

 

Nagyváradra visszatérve a püspök atya ebédre hívott bennünket, ahol elmesélhettük a hétvégével kapcsolatos élményeinket és közösen kértük az aratás Urát, hogy küldjön jó munkásokat aratásába, mert „az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” (Mt 9, 37)

 

Blaga Antoniu és Gáll Dávid,

a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum XII. osztályos diákjai

 

VIDEO