Hitoktatók tanévnyitó találkozója volt Nagyváradon

 

Katekéták találkoztak az új 2015/2016-os tanév kezdete előtt 2015. szeptember 11-én, 14.00 órakor az Egyházmegyei Laikuskézpő Központban. A hitoktatók – papok és laikusok – munkamegbeszélését az Egyházmegyei Katekétikai Központ felelősei szervezték meg azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak elsősorban a találkozásra, a közös imára, de ugyanakkor azért is, hogy a szükséges tudnivalókat közölhessék, pedagógiai segédanyagot, új egyházi megbízásokat átadhassák. Böcskei László megyéspüspök köszöntötte a jelenlevőket, bátorító szavakat intézett hozzájuk, illetve ismertette velük az egyházmegyei elvárásokat a hitoktatás terén, legyen az iskolai, vagy plébániai. A főpásztor – aki utolsó körlevelében is külön kitért a hitoktatás ügyére – hatékony együttműködésre buzdította a papokat és a laikus hitoktatókat a katekézis területén, amelyet missziós területnek nevezett. Arra intette őket, hogy mindent megtegyenek, nehogy valaki a hitoktatók mulasztásából kimaradjon a katolikus oktatásból és nevelésből. Személyesen kell megszólítani minden gyermeket és fiatalt, de a hitoktatásba a felnőtteket is be kell vonni. Továbbá azt is elmondta, hogy a hitoktatás helye nem csak az iskola és a templom kell, hogy legyen, hanem jó az, ha a hitoktatás felelősei megtalálják azokat a módokat és lehetőségeket, amelyek által az intézményesített formán kívül is katolikus nevelésben tudják részesíteni a gyermekeket, vonzóvá téve számukra Isten megismerésének a tudományát.

Benedek Ramóna hitoktató, a Katekétikai Központ felelős vezetője gyakorlati szempontokat mutatott be a hitoktatóknak a Megyei Tanfelügyelőségek felé való kommunikációt illetően, míg Kiss Albert főesperes, tanfelügyelői minőségben az iskolai hitoktatáshoz szükséges egyházi megbízó levelek kiállításáról és kézbesítéséről gondoskodott.

Elköszönő szavaiban az egyházmegye főpásztora a Szentlélek áldását kérte a hitoktatás nemes feladatára: Kívánom, hogy a Szentlélek megvilágosító ereje alakítson bennünket olyanná, hogy hiteles és hatékony eszközei  lehessünk Isten örömhírének az emberek előtt!

 

KÉPSOROZAT