Hitoktatók vettek részt szakmai továbbképzőn

 

Közismert az a tény, hogy az oktatónak is tanulnia kell, továbbfejlesztenie és korszerűsítenie egykor elsajátított tudását, hogy mindig az adott kihívásoknak megfeleljen. Pedagógusi minőségben a katekéták is időnként továbbképzőn vesznek részt. És kitől tanulhatnának leginkább, ha nem magától Krisztustól, a legfőbb tanítótól, aki arra hív, hogy „tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű…“ (Mt 11,29). Ennek jegyében zajlott Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban 2015. január 30-31 között a hitoktatók szakmai továbbképzője. Ötvenhárom személy vett részt a képzési programon a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyékből. A két nap programját, amely magába foglalt ismerkedést, módszertani bemutatókat, gyakorlati szerepjátékokat, imádságot, a Budapestről érkező Jézus Szíve nővérek állították össze és bonyolították le. Jó alkalom volt ez a találákozásra, a tanulásra, tapasztalatcserére és az egymás bátorítására, olyan időkben, amikor Romániában az iskolai hitoktatásnak az állami törvényhozás miatt nehezebb időkkel kell szembenéznie.

Köszöntő beszédében Böcskei László megyéspüspök is azt hangsúlyozta ki, hogy fontos a találkozás, együttlét, egymás támogatása.

A rendezvényt Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Katekétikai Központja szervezte meg, a szervezési munka java része Benedek Ramóna tanárnőnek köszönhető.

Lelkileg töltekezve és szakmai tudással gazdagodva térnek haza a továbbképzőn résztvevő hitoktatók, ezt remélik a szervezők.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO