Hitferencia 6 - beszámoló

 

A Hit Évében elindított HIT-ferencia sorozat utolsó előadására szeptember hónapban került sor. Az év folyamán olyan előadásokat hallgathattunk, melyek hitünkről szóló ismereteinket erősítették, bővítették. E kezdeményezés záróeseményeként olyan közöttünk élő személyek szólaltak meg, akiknek az életében a hit ereje csodálatos erővel mutatkozott meg. A személyes hangvételű előadás 2013. szeptember 4-én, délután17.00 órakor kezdődött a Püspöki Palota Dísztermében.

 

Vojticsek Ilona, aki 2013. augusztus 28-án vette fel a keresztség szentségét a nagyváradi Szent László plébániatemplomban az eddig a ponthoz vezető úton szerzett élményeiről, keresésének labirintusairól, valamint a hitéletben való elmélyedés örömeiről beszélt.

 

Hadnagy Róbert, aki 19 évesen elvesztette a látását, június 9-én részesült a bérmálás szentségében szintén a Szent László templomban. A Szentlélek ajándéka számára nem csak a katekizmus elméleti témája, hanem megélt valóság. Erről az élményéről, és a keresztényi nagykorúság felelősségéről tett tanúságot. “Az én hitem nem játék, amit ha megunok elvetek, vagy a sárba dobok” – vallotta.

 

Reich Ilona a nagyváradi Nicolae Balcescu iskolában tanítónő – és többek elmondása szerint nevelő is. Személyében olyan pedagógust tisztelhetünk, aki számára az iskolai kötelező óraadáson túl úgy az emberségre való nevelést, mint az életre való felkészítést is önzetlenül felvállalja. Ilona arról beszélt, hogy hitét hogyan éli meg az ífjú generációk nevelésében töltött munkája által.

 

Az első három tanúságtételt egy rövid és színvonalas zenei rész követte, Oláh Boglárka és Oláh Gabriella előadásában, amelyet a szervezők mintegy ajándékul szántak azok számára, akik merték vállalni a bátorságot, hogy megélt hitükről személyesen tanúságot tegyenek a hallgatóság előtt. Három másik igen érdekes hitélmény beszámoló következett.

 

Polman Mária Lucianna vincés nővér a második világháború idején lépett a rendbe, és arról tett tanúságot, hogy mit jelentett ebben az időben a hit, hogyan érezte meg Isten jelenlétét az elmúlt évtizedekben, milyen lelkülettel öltötte ismét magára a rendi ruhát a ‘89-es fordulat után. Vallomása szerint “ha Isten meghívott a szolgálatára, akkor meg is őriz a hivatásában minden körülmények között”.

 

A szalontai Makkai család arról beszélt, hogy mit jelent a hit amikor az a szűk családi körből kiárad, és látható jelei megnyilvánulnak a körülöttünk élő szükséget szenvedő embertársaink segítésében, felkarolásában, amikor a család hite kiterjed az emberiség nagyobb családjára.

 

Végül pedig Boros Erzsébet – mindenki számára Erzsike néni – korát meghazudtoló fiatalos derűvel a megpróbáltatások ellenérei gen nagy lelkesedéssel és lendülettel buzdította a jelenlévőket arra, hogy érdemes hinni és bizalommal lenni Isten iránt.

 

Excellenciás Böcskei László püspök úr ünnepélyes keretek között zárta be a HIT-ferencia rendezvénysorozatot. Ez nem is igazán egy befejezést jelent, hanem egy búzdítást arra, hogy a kapott ajándékokat életükben felhasználják, hitüket erősítsék, és ők maguk is a hitnek tanúi legyenek ott, ahol állapotbeli kötelességük azt megköveteli.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEÓ