Értekezletek a hitről 3 - beszámoló

 

A nagyváradi Római Katolikus Püspökség Díszterme volt helyszíne, a Hit Évében megszervezésre kerülő Hit-ferencia sorozat harmadik előadásának 2013. április 10.-én, 17.00 órától. Ft. Pék Sándor, nagyváradi esperes Hit és hit címmel összehasonlító elemzést tartott Edith Stein és Simone Weil hitének az alakulásáról, kibontakozásáról. Két olyan személyről beszélt az előadó, akik zsidó családból származtak, az egyik mélyen vallásos neveltetésben részesült, a másiktól eltérően, de mindketten életük végéig komolyan keresték az Igazságot, és bár nem telyesen hasonló módon alakult életvonaluk, mégis a hit keresésének szempontjából nagyon sok hasolóságot lehet kettőjük között felfedezni. Az előadás végén rövid összefoglaló hangzott el a két hitélet útról, amelyből a jelenlevők személyes következtetéseket vonhattak le a saját életükre vonatkozólag.

 

Az előadást közel 200 személy hallgatta érdeklődéssel, nagy számban voltak jelen a tasnádi hívek, ahol Ft. Pék Sándor 2004 és 2012 között plébánosként tevékenykedett, volt hívei jelenlétükkel tisztelték meg őt.

 

Nagyon érdekes hitünknek és hitéletünknek az ilyen fajta megközelítése, a más vallásból megtértek vagy a katolikus hittel csak szimpatizáló személyek tanúságtételének a bemutatása. A mai társadalom embere élettörténetek megismerésére vágyik, ezeken keresztül tudja a legjobban szemlélni a valóságot. Olyan történetekről szeretünk tudomást szerezni, amelyekben van konfliktus, esetleg botrány. Az előadás során bemutatott két személynek az élete nem konfliktusmentes, nem botránymentes, és mégis jó kicsengése volt, mégis jó és követendő példaként állnak előttünk a hit útján.

 

Az előadássorozat következő értekezletére Május 8.-án kerül sor, 17.00 órakor, a nagyváradi Püspöki Palota Dísztermében, Mária hite és az évszázadok mária-tisztelete címmel, Fejes Rudolf Anzelm O. Praem. előadásában. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.

 

KÉPSOROZAT

 

Micaci Cristian

Pasztorális referens