Hit-ferencia: Mitől Biblia a Biblia? - beszámoló

 

A Hit Éve megnyitása adott ösztönzést egy előadássorozat elindítására egyházmegyénkben HIT-ferencia címmel papok és világiak számára. Az értekezletek második előadása 2013. március 6-án, szerdán 17.00 órakor került megszervezésre a nagyváradi Püspöki Palota Dísztermében. Ft. Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató, egy több mint száz fős hallgatóság előtt  Mitől Biblia a Biblia? című előadásában magyarázta a Szentírás keletkezési, lejegyzési és továbbadási mechanizmusait.

Mindenki, aki kézbe veszi és olvassa a Szentírást azt gondolja, hogy érti is, hangzott el az előadásban, bár sokan nem tudják, hogy egy jobb és teljesebb megértéshez, mélyebb ismeretek is szükségesek. Az Egyház, az erre a célra felállított intézményei által őrködik a Szentírás helyes értelmezése, magyarázása, és üzenetének hiteles továbbítása fölött.

Ahoz, hogy valaki a Szentírást megértse, és világába be tudjon hatolni, annak valamilyen szinten beavatottnak kell lennie, ugyanolyan ézelmünek mint azok a személyek évszázadok távlatában, akik Isteni sugallmazásra lejegyezték ezeket az írásokat. Egy kivülálló, vagy magát semlegesnek tartó személy - bár ugyanazokat a szavakat olvassa - nem fogja ugyanúgy érteni őket, mint aki azzal a lelkülettel olvassa, amelyekkel íródtak. Más szóval kifelyezve: vallásos emberek írták, vallásos embereknek.

A Szentírás könyvei hitélményekről számolnak be, arról, hogy az emberiségnek a történelem folyamán Isten milyen módon nyilatkoztatta ki magát, és hogy erre a kinyilatkoztatásra az emberiség milyen módon válaszolt, és kell válaszolnia.

Mi keresztények - különösen most a Hit Évében - nem csak megérteni szeretnénk a Szentírást, nem csak ésszerüen szeretnénk elemezni a történelmi, társadalmi, gazdasági, politikai, vallási hátterét annak a kornak, amikor ezek a szövegek íródtak, hanem továbblépve meg szeretnénk érezni a Szentírásból Istennek hozzánk szóló szavát, üzenetét.

Tudatában kell lennünk annak a ténynek is, hogy minden erőfeszítésünk ellenére, a mérték amelyben a Szentírás megérint minket, Isten kegyelmétől függ, amint azt az előadó beszéde végén elmondta, idézvén a római Gergely egyetem egyik jeszuita tanárát:

"Mi mindannyian csak szemlélői vagyunk a nagy titoknak; mindannyian egyformán hallgatjuk meg Isten szavát. De hogy ki ért meg belőle többet, az Istennek a kegyelme." (P. Ugo Vanni SJ)

Az előadás után lehetőség nyilt a beszélgetésre, a kérdezésre, hozzászólásra. Elhangzottak többek között Szentírással kapcsolatos gyakorlati javaslatok a lelkipásztori munkára való tekintettel, valamint olyan hitélmény beszámolók, amelyek a Szentírás olvasásához kapcsolódnak.

Minden bizonnyal az előadásban elhangzottak segíteni fognak mindannyiunkat abban, hogy tudatosabban olvassuk a Szentírást, tanítását jobban megpróbáljuk életre váltani, általa hitünkben fejlődni.

 

Képsorozat