Hitferencia 1 - beszámoló

 

A Hit Éve megnyitása adott ösztönzést egy előadássorozat elindítására egyházmegyénkben HIT-ferencia címmel papok és világiak számára. Az értekezletek nyitó előadása 2013. február 6-án, szerdán 17.00 órakor került megszervezésre a nagyváradi Püspöki Palota Dísztermében. Egy több mint száz fős hallgatóság előtt Ft. Dr. Török Csaba Hisz ez hisz, avagy, mi könnyebb: hinni vagy hitetlenkedni? című előadásában olyan kérdésekre próbált választ adni, mint Miért csodálkozunk azon, ha valaki hisz? Miért véli úgy a keresztény, hogy nem elég, ha valaki hisz "a maga módján"? Miért érzi fontosnak, hogy beszéljen a hitéről és megmutassa azt?

Az előadó párhuzamot állított fel a kereszténység múltja, jelene és jövője között, rámutatva arra, hogy nekünk a jelen társadalmában kell keresztény mivoltunkat és hitünket megélni a múlt társadalmának keresztény lelkületéből inspirálódva a jövő kereszténységére való tekintettel. Hitünknek élőnek kell lennie, önmagából kilépő hitnek, amelynek központja csak Krisztus lehet. Nem önmagától értetődő az, hogy keresztény vagyok, azaz krisztusi, ez egy nagy ajándék! Annak, hogy a Hitvallásban összefoglalt hittételeket elmondhatjuk, de nem csak mondhatjuk, hanem imádkozhatjuk is, egy óriási lehetőség, amelynek örvendenünk kell! Milyen a mi hitünk? Krisztusra összpontosító, élő, kisugárzó, örömteli. Ennek nem csak a kifejezetten vallásos cselekményekben kell megmutatkoznia (ima, szentmisén való részvétel, ájtatosságok), hanem napjaink minden pillanatában, társadalmi életünk minden területén.

Az Esztergomból érkezett előadó ilyen jellegű gondolatébresztőkkel látta el a jelenlévőket, megosztva hitélményeit, papi tapasztalait, és hitünk gyakorlati megéléséről szóló meglátásait. Az előadás végén többen a résztvevők közük kérdéseket intéztek az előadóhoz ill. saját gondolataikkal egészítették ki az elhangzottakat.

Az előadást Exc. Böcskei László megyéspüspök bevezető gondolatai nyitották, illetve összefoglaló buzdításai zárták, a rendezvényt Ft. Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató moderálta.

A Hit-ferencia következő előadása 2013. március 6-án, szerdán 17.00 órakor lesz megtartva, Mitől Biblia a Biblia címmel. A rendezvény minden érdeklődő előtt nyitott.

 

Képsorozat