Konferencia a hitről a Püspöki Palotában

Az elmúlt év októberében megnyitott Hit Éve ösztönzésére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség előadássorozatot indított HIT-konferencia címmel papok és világiak számára, melynek negyedik előadása 2013. május 8-án, szerdán 17.00 órakor kezdődik a Püspöki Palota Dísztermében. Nagyságos és Főtisztelendő Fejes Rudolf Anzelm OPraem premontrei apát, váradhegyfoki prépost-prelátus előadásának a címe:  Mária hite és az évszázadok Mária-tisztelete.Az előadás közérthető, telológiai alapismeretek nélkül is követhető, sőt talán a klasszikus egyházi nyelvezet berkeiből kissé kilépve, a hétköznapi ember gondolkodásmódjához igazodva próbál a megadott témában hit-ébresztő és hit-erősítő gondolatokat adni. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség várja mindazokat, akik hitükben megerősödni, lelkiekben gazdagodni szeretnének.