Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete

„A keresztény az az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy  Krisztushoz hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen.“ (részlet Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből)

2015. február 18-án, Hamvazószerdán elkezdődik a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Ebben az időszakban tilosak a zajos mulatságok, bálok. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelet barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” A nagyváradi székesegyházban ezen a napon hétköznapi program szerint lesznek a szentmisék: reggel 7.00 és este 18.00 órakor, de a hamvazás szentelményét nagyböjt I. vasárnapjának szentmiséin is kiszolgáltatják. Hamvazószerda szigorú böjti nap: azaz e napon 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.