Hamvazószerda 2011

2011. március 9-én,Hamvazószerdán megkezdődik a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Elnevezését abűnbánat és vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelet barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” A nagyváradi Székesegyházban ezen a napon hétköznapi program szerint lesznek a szentmisék: reggel 7.00 és este 18.00 órakor, de a hamvazás szentelményét Nagyböjt I. Vasárnapjának szentmiséin is kiszolgáltatják. Hamvazószerda szigorú böjti nap: azaz e napon 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.