Hamvazószerda a Püspöki Kápolnában

 

„Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve őt az irgalmasságra.“ (Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből)

 

2016. február 10-én, Hamvazószerdán kezdetét veszi a Húsvétot megelőző, negyven napot átölelő, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére való készületi idő, a nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” szavak kíséretében.

Mint minden szerda reggel, ma is 8.00 órakor a Püspöki Kápolnába jöttek el szentmisére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkatársai. Böcskei László megyéspüspök szorgalmazza azt, hogy a püspökségi munkaközösség, laikusok és klerikusok, hetente legalább egy alkalommal együtt vegyenek részt szentmisén, együtt imádkozzanak, hogy ezáltal is egy jól együttműködő közösséggé váljanak. A főpásztor a reggeli liturgiák alkalmával – a liturgikus időszaknak megfelelően – buzdítást intéz a munkatársakhoz, bátorítva őket arra, hogy a mindennapok kihívásaival szemben, keresztényhez illő módon álljanak ki.

A szentmisén felolvasott evangélium Szent Máté könyvéből a Hegyi Beszéd egyik részét elevenítette fel a jelenlévők előtt, mégpedig Jézusnak a böjtre vonatkozó tanítását. Három gondolatot emelt ki ezzel kapcsolatosan szentbeszédében a főpásztor: az első a jócselekedetek gyakorlásának fontosságával, a második az imára – különösen a lélek mélyén hallható belső hangra – való figyeléssel, a harmadik pedig a böjti gyakorlattal, és az ezzel járó kedéllyel volt kapcsolatos.

Minden jelenlevő hozzájárult a hamvazkodás szertartásához, amely látható módon is kifelyezi a nagyböjti időszaknak a kezdetét.

 

KÉPSOROZAT