Gyűjtés - Szent József Kórház

„A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. Nincs olyan igazságos államrend, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség“(Apostolorum successores197.)  A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség idén is meghideti a Szent Erzsébet Gyűjtést: 2010. november 21-én, Krisztus Király vasárnapján az egyházmegye templomaiban az egykori  Szent József Kórház épületének felújítására adakoznak a hívek.

a közlemény szövege