Főpásztori látogatás a Caritas intézményeiben

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén fekvő Tasnádszántón, Tasnádon és Margittán tett látogatást 2015. január 28-án, szerdán Böcskei László megyéspüspök, ahol az Egyházmegyei Caritas Catolica létesítményeit kereste fel, elbeszélgetve az idősekkel, betegekkel dolgozó alkalmazottakkal, bátorítván a szolgáltatásokban részesülő személyeket.

A főpásztort körútján Rajna József Caritas elnök, illetve Kiss Károly ügyvezető igazgató kísérték el.

Délelőtti órákban Tasnádszántón Dr. Czier Tibor, a Caritas tasnádi kirendeltségének vezetője fogadta a vendégeket a helységben felépített házigondozó központban. A főpásztor elbeszélgetett a házigondozást végző szociális dolgozókkal, érdeklődvén a tapasztalt nehézségek, illetve az elért eredmények iránt. A Caritas munkatársai beszámoltak arról, hogy a más felekezetű, házi beteggondozásra szoruló személyek még mindig fenntartással vannak irántuk, abból adódóan, hogy ez egy a Római Katolikus Egyház által nyújtott szolgáltatás. Ennek ellenére, lassan kezd tapasztalhatóvá válni a gátlások feloldása.

Böcskei László püspök ellátogatott az egyik házi beteggondozásban részesülő személyhez, hogy bátorítsa szenvedésének elviselésében, és abban, hogy fenntartások nélkül fogadja az egyháznak ezt a fajta szeretetmegnyilvánulását.

A Szatmár megyei Tasnádon folytatódott a látogatás, ahol sor került a bővített és újonnan felavatott Boldog Bogdánffy Szilárd Idősek Napközi Otthonának a meglátogatására. Itt az alkalmazottak elmondták az egyházi elöljárónak, hogy a sok nehézségek mellett, amelyek főleg a kis létszámú személyzet miatt adódak, rengeteg a sikerélmény és öröm, amit ez a munka nyújt. A főpásztor meggyőződhetett arról, hogy a 20 idős személyt gondozó 3 alkalmazott, akik minimál bér ellenében dolgoznak, nem mesterség, hanem hivatásként élik meg mindennapi tevékenyséküket, becsületesen, keresztény szeretetről tanúságot tevő módon  látják el tennivalójukat.

Böcskei László püspök fontosnak tartotta az idősekkel való személyes találkozást, ezért szobáikban felkereste őket, és egyenként mindegyiküket meghallgatta, bátorító szavakat intézett hozzájuk, szentképpel ajándékozta meg őket.

Tasnádon két lakásban érdeklődött a főpásztor a házi beteggondozó program lezajlásáról, részt vett a beteg személyek kezelésén, amelyet az orvosi képzéssel rendelkező szociális munkások nagy szeretettel végeznek.

Az egyházmegyei szociális tevékenységének szempontjából igen fontos a helyi plébánossal és plébániai közösségekkel való közreműködés is. Ott ahol az egyházmegye különböző szervein keresztül szociális létesítményeket működtet, fontos és hasznos a helyi plébánosnak a jelenléte, illetve a helyi egyházközség csoportjainak a segítsége. Erről is beszámolót kapott a főpásztor látogatása alkalmával. Tasnádon Bodor Zoltán plébános rendszeresen ellátogat az idősek otthonába, ahol lelki támogatást nyújt az ezt igénylő személyeknek.

Délután érkeztek a vendégek Margittára, ahol ismét a házi beteggondozás egyik – klinikai szempontból – legsúlyosabbnak ítélhető esetének lehettek tanúi. Ebben a helységben a korszerű Szent Antal illetve a régebbi létesítményű Szent Margit idősek otthonában tett látogatást a főpásztor. Amiután végiglátogatta és elbeszélgetett egyenként a bentlakókkal, Böcskei László püspök az alkalmazottakat is meghallgatta, rákérdezvén lelki és szakmai töltekezési forrásukra, sikereikre és gondjaikra. Amint kiderült, a Szent Antal idősek otthonának alkalmazottai igen nagy hasznát vennék egy működő gépjárműnek, egyrészt az ebéd házhozszállítása, másrészt a házi beteggondozás lebonyolítása végett, ugyanis a régi már elavult, és szinte hasznavehetetlen. Ígéretet kaptak arra, hogy rövid időn belül ilyen jellegű segítségben is részesülni fognak. A Szent Margit idősek otthonában is egy maréknyi ember végez szinte emberfeletti, odaadó munkát az itt élő 26 bentlakóval. Májernyik Mihály helyi plébános és a helyi egyházközség ifjúsági, családos csoportjai igyekeznek lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtani, szebbé és örömtelibbé tenni a – betegség és az öregkor okozta sok szenvedéssel telített – hétköznapokat.

Szerfölött nehéz és kihívó munkát végeznek az alkalmazottak, nekik sok türelemre van szükségük. Ugyanilyen türelemre és kitartásra van szükségük a bentlakóknak is, öregségük és szenvedéseik elviseléséhez. A Caritasnak pedig sok támogatásra van szüksége mindannyiunk részéről, hogy ezt a diakónia szolgálatot szakszerüen és keresztény módon tovább tudja folytatni, esetleg fejleszteni, amikor az állami aparátus nemcsak hogy megvonja az anyagi forrásokat, de még akadályokat is gördít az egyházi szociális intézmények tevékenysége elé, ahol csak teheti.

Szerdai látogatása alkalmával a Főpásztor ki akarta hangsúlyozni azt a tényt, hogy az egyházmegye számára mennyire fontos ezeknek az intézményeknek a működése. Fontosnak ítéli és becsületre méltónak tartja az ezekben az intézményekben dolgozó személyeknek az áldozatos munkáját. Nem utolsó sorban felszólítás is akart lenni ez a látogatás, hogy aki csak teheti, járuljon hozzá és támogassa az egyház szociális tevékenységét, mert ez az egyik leglátványosabb és eredményesebb formája a Krisztus által hirdetett felebaráti szeretetnek.

 

Micaci Cristian

pasztorális referens

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO