Esperesek megbeszélése a főpásztorral

“Az esperes, az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak. Az esperest a megyéspüspök nevezik ki. Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni.”(Egyházi Törvénykönyv 553-555 kánon)

2015. február 13-án, pénteken 11.00  órakor Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye főespereseivel és espereseivel tart megbeszélést a Püspöki Palotában. A napirendi pontok között szerepelnek a lelkipásztori programok megszervezésével kapcsolatos szempontok, az egyházmegye szociális tevékenységeinek bemutatása és azok támogatása, illetve egyéb ügyek.