Esperesek megbeszélése a püspöki palotában

 

“Az esperes, az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak. Az esperest a megyéspüspök nevezik ki. Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet elômozdítani és összehangolni.”(Egyházi Törvénykönyv 553-555 kánon)

2012. október 19-én, pénteken 11.00  órakor Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye főespereseivel és espereseivel tart megbeszélést a püspöki palotában.