Esperesek megbeszélése a Püspöki Palotában

“Az esperes, az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak. Az esperest a megyéspüspök nevezik ki. Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet elômozdítani és összehangolni.”(Egyházi Törvénykönyv 553-555 kánon)

2013. június 4-én, kedden 11.00  órakor Excellenciás Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye főespereseivel és espereseivel tart megbeszélést a Püspöki Palotában.