Templombúcsú Érkeserűben

 

2010. július 23-án, szombaton templomuk búcsúünnepét tartják az érkeserűi hívek. Nagyméltóságú és Főtisztelendő Lajcsák Ferenc püspök az 1830-as években emelte a Szent Anna patronátusa alatt álló templomot. A 12.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Göthér Gergely székelyudvarhelyi segédlelkész.