Egyházmegyei Ministráns Találkozó - beszámoló

 

Jóval szeptember 19-e előtt kezdődtek a készületek. Bogdan István atya, Husztig Robi atya a mihályfalvi ifisekkel lelkesen és szeretettel láttak munkához, hiszen az idei Egyházmegyei Ministránstalálkozó házigazdái lehettek. 

 

Úgy éreztem, a találkozó mottóját: "Itt vagyok, Uram! Engem küldj!" az önkéntesek mélyen a szívükbe vésték és ennek jegyében vállalták a különböző feladatokat a találkozó előkészítésében, illetve a találkozó napján. 

 

Reggel vidám, kedves fiatalok fogadták az érkező ministránscsoportokat. Regisztráció után a templomban Szabó Ervin atya örömteli, játékos módon ismételte át a ministráns tudnivalókat, megjutalmazva az ügyes feleleteket. A házigazda fiatalok pedig énekeket tanítottak nekünk, így közösen hangolódhattunk a szentmisére. 

 

A szentmisét egyházmegyenk főpásztora, Böcskei László mutatta be, a gyerekekhez, fiatalokhoz pedig Tóth Attila atya szólt. Amit szívembe véstem a prédikációból az Jézus feltétel nélküli szeretete: Zakeusnak nem kezd szemrehányásokat tenni, nem kér tőle semmit. Elfogadja őt úgy ahogy van. Szereti ezt az embert. Zakeus erre a szeretetre válaszol, s ajánlja fel hibáinak helyrehozását, szegődik a Mester követésére. A szentmise könyörgéseit a különböző plébániáról érkezett ministránsok fogalmazták meg.

Néhány szimbólum is került az oltár elé, melyekkel ki szerettük volna fejezni, hogy Isten az, aki:

-  küld, hogy az ima embere legyek, ezért tekintetem bizalommal emelem felé, aki szerető szívvel figyel reám.

- küld, hogy örömmel, szeretettel fűszerezzem barátaim, családtagjaim életét, akik kedvesek számomra.

- küld, hogy irgalmas jóságának és szeretetének legyek a tanúja azok között, akik kevésbé kedvesek számomra, akik megbántottak, ellenségesen viselkedtek velem, hiszn Ő az, akitől megtanuljuk megbocsátani a sérelmeket, jóval viszonozni a bántásokat

- küld, hogy irgalmas szeretetének legyek a tanúja lehajolva a kicsinyekhez, kitaszítottakhoz.

Ebéd után Konrád Katalin hitoktató vezetésével ügyességi, illetve Bokor János és Gózner Artúr hitoktatók vezetésével szellemi vetélkedőn mérhették össze rátermettségüket, képességeiket a ministránsok. Az érdekes, izgalmas megmérettetés után a legügyesebb csapatokat díjaztuk, majd lassan a búcsúzás pillanatai következtek. 

Köszönet a jó Istennek a sok örömért, lelkesedésért, szeretetért, amit egymás arcán, szívében felfedezhettünk! Köszönet a plébánosoknak és hitoktatóknak, akik ministránsaikat elkísérték!