III. Egyházmegyei Ministránstalálkozó - beszámoló

 

Napsütés…fehér ruhába öltözött emberek…öröm az arcokon…éneklés, a jó Isten dicsőítése…egység…szolgálat…szivárványszínű világ…Ki tudja, mi ez? Nem, nem a mennyország, annak csupán az „ízlelgetése”. Akik ott voltak, megtapasztalták. Hogy hol és mikor? Szentjobbon, 2012. szeptember 22-én, a III. Egyházmegyei Ministránstalálkozón! Ezen a napon immár harmadik alkalommal gyűltek össze a nagyváradi egyházmegye ministránsai, hogy közösen hálát adjanak a szolgálat kegyelméért, megerősítsék egymást ebben a nagyszerű hivatásban, és természetesen, hogy együtt ünnepeljenek, örvendezzenek. A találkozó idei mottója: Az Úr színe előtt állok, együtt színezzük a világot! A mottó igaz voltáról az együtt töltött nap tanúskodik leginkább. A társaság valóban színes volt: több mint háromszáz ministráns gyűlt össze az egyházmegye minden pontjáról, és az egészen kicsiktől a legnagyobbakig minden korosztály képviselte magát. A közösség mellett a szervezők munkájának köszönhetően a program is színekben pompázott. A találkozó regisztrációval és a szentmisére való ráhangolódással indult, amit Szabó Ervin atyának és a zenészeknek sikerült igazán hangulatossá varázsolniuk. A szentmisét az egyházmegye főpásztora, Böcskei László püspök atya a ministránsokat elkísérő papokkal közösen mutatta be. Szemléletes prédikációjába a ministránsokat is bevonta a megyéspüspök. Kihangsúlyozta, hogy mind az apostolok, mind az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalok Jézustól kapták hivatásukat, és az iránta való szeretetből tudják igazán megélni azt.

A szervezőknek különleges ötlete támadt, hogy életre keltsék a találkozó mottóját. Az érkező ministránsokat egy óriási kép várta az oltár előtt, amely Isten csodálatos világát ábrázolta, a színek azonban hiányoztak róla. A szentmise keretében a ministránsok feladata volt, hogy „együtt kiszínezzék a világot”, ezzel is jelezve, hogy mindenki „színére”, mindenki egyéniségére szükség van, mert együtt, közösen tudnak valami igazán szépet és egészet alkotni.

A lelki ünneplés és a mennyei kenyér után a ministránsok földi táplálékban is részesültek. A kiadós ebédre igencsak szükségük volt ahhoz, hogy kellő erőt tudjanak gyűjteni a soron következő megmérettetésekhez: a szellemi és az ügyességi vetélkedőkhöz. A versenyek során mindenki nyert: ha nem is első díjjal, de számtalan jó élménnyel, nevetéssel, új barátokkal gazdagodhattak a ministránsok. A díjkiosztó után újabb meglepetés közvetkezett: Husztig Róbert diakónus tanúságtételével és gitárelőadásával igyekezett megerősíteni a jelenlevőket hivatásukban. Igazi ajándék volt. A hazaindulás előtt a ministránsok a püspök atyával és a jelenlevő papokkal közösen adtak hálát a jó Istennek a nap kegyelmeiért, majd egy utolsó kép örökítette meg találkozó résztvevőinek színes csapatát.

Köszönet a püspök atyának a támogatásért, a részvételért, a biztató szavakért, melyekkel érezteti, hogy a ministránsok mennyire fontosak az egyházmegye számára. Külön köszönet a szentjobbi plébánosnak, Kurilla Gábornak, és a helyi közösségnek, hogy harmadik alkalommal is szeretettel fogadták az egyházmegye ministránsait. Köszönet a Háló Egyesület tagjainak, hogy újra és újra izgalmassá teszik a résztvevők számára az ügyességi vetélkedőket. Köszönet a Nagyváradi Ifjúsági Központnak és a vincés nővéreknek a szervezés munkájáért, valamint a zenekar tagjainak, hogy énekükkel még színesebbé tették a találkozót.

Istennek legyen hála!

Vakon Orsolya