Elsőáldozás volt Nagyszalontán

 

Gyermekeink szeme az élő tükör” – ezekkel a szavakkal jellemezte Lőrincz Ottó kanonok, nagyszalontai esperes-plébános az idei elsőáldozókat.

2015 május 24-én, vasárnap délelőtt fél tíz órakor, a nagyszalontai Szent István római katolikus plébánia udvarán 14 elsőáldozó (5 lány és 9 fiú) izgatottan várakozik. Ma lesz az a nap, mikor az elsőáldozók először veszik magukhoz Krisztus testét.  A szülők, gyermekek egyaránt nagy izgalommal várják  a szentmisét.

Az elsőáldozók felsorakozva, a plébános atya és a ministránsok kíséretében vonultak be a templomba.  A lelkipásztor köszöntötte a szülőket, vendégeket, híveket, majd elkezdődött az ünnepi szertartás. Az elsőáldozók az oltár mellett vettek részt a szentmisén. A plébános felkérésére a szülők a gyermekeik felé fordulva megáldották őket egy közös imával.

A 14 elsőáldozó mindegyike verset mondott a szentmise különböző részeiben, valamint együtt énekeltek.

A hagyományos szentbeszéd helyett Ottó atya egy párbeszédet kezdeményezett a hívek legkisebbjeivel. Imáról, templomról, Istenről, Jézusról szólt a beszélgetés.

Ezután egy ministráns meggyújtotta az elsőáldozók gyertyáit, akik szívükre helyezett kezükkel újították meg a keresztségi fogadalmakat. A Mi Atyánk elmondása alatt az oltárt körülállva, egymás kezét fogták a kis hívek.

Ezt követően a gyermekek sorba állva, ünnepélyes pillanatban először vették  magukhoz Krisztus testét.

A szentmise után az elsőáldozók a ministránsokkal és Ottó atyával a templomból a plébánia udvarára vonultak, ahol csoportkép készült, majd szerény agapén vettek részt.

Az elsőáldozásra a gyermekeket Szabó Irén hitoktató készítette fel.

 

Morar Viktória Mónika,

Nagyszalonta