Elsőáldozás volt Margittán

 

2015. június 28-án a 10.00 órakor kezdődő szentmisén, 32 gyermek részesült első szentáldozásban Margittán, az Árpád-házi Szent Margit templomban. Az ünnepi szentmisére nagy számban gyűltek össze a hívek, szülők, rokonok, hogy a gyermekkel együtt éljék át azt a pillanatot, amikor első alkalommal veszik magukhoz Krisztus testét és vérét.

Májernyik Mihály esperes-plébános külön köszöntötte a gyermekeket, majd a prédikáció alatt beszélgetést kezdeményezett velük, kiemelve azt, hogy Krisztus mindannyiunk barátja, egy olyan barát, aki soha nem hagy cserben.

A prédikációt követően két ministráns gyújtotta meg a gyermekek kezében levő gyertyákat, ők pedig szívükre tett kézzel megújították a keresztségi fogadalmakat. A 32 elsőáldozó mindegyike aktívan vett részt a szentmise egyes részeiben, volt aki szavalt, mások felolvasták az olvasmányokat, ismét mások énekeltek és imádkoztak.

A nap legfontosabb pillanata a szentáldozás volt, amikor ünnepélyesen magukhoz vették Krisztus testét.

A szentmise végén Mihály atya megköszönte a gyermekeknek, hogy buzgón részt vettek a felkészítő hittanórákon. Köszönetet nyilvánított a plébános Vakon Orsolya hitoktatónak és Fügedy Anikó tanítónőnek segítségükért, hiszen nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy még felemelőbb legyen a gyermekek elsőáldozása.

 

Lázár Tamás

 

KÉPSOROZAT