Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó - beszámoló

 

2018. június 8-9-én „Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87, 7) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót.

 

Június 8-án főleg az önkéntesek vettek részt a 17órakor kezdődött programon a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Sikerült közvetlenül elbeszélgetni, megosztani néhány kellemes tapasztalatot a plébániai közösségek életéből. Isten drága ajándéka az önfeledt játék öröme, melyet két kézzel kínál fel Isten mindannyiunknak”. (Böjte Csaba).Ezzel az ajándékkal élve elővettük a társasjátékokat, s egymásra hangolódva töltöttünk el egy kis időt vidámságban, ötletességünk tarsolyából is bőven merítve.

 

A jó Isten a szív csöndjében szól hozzánk, ezért a kora esti órában a kápolnában gyűltünk össze, hogy az Oltáriszentségben jelen levő Jézust hagyjuk hozzánk szólni. A csend, az énekek, az evangélium szavai, a rövid elmélkedések, a szimbolikusan meggyújtott gyertyák a Hozzá való ragaszkodásunkat erősítették. Köszönet a Katalin-telepi plébánia fiataljainak a zenei szolgálatért! Jól esett látni, hogy idősebbek is eljöttek a fiatalokkal, fiatalokért imádkozni! A jó Isten fizesse azoknak is, akik felajánlották, hogy a más helyiségből érkező fiataloknak szállást biztosítanak!

 

Június 9-én a találkozó reggel a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban kezdődött, a ráhangolódást a Tasnádszántóról érkezett fiatalok biztosították, ezt követte Vass Csaba CM lazarista atya rövid katekézise a szentmiséről.

 

Hitéről tanuságot téve imádkozva, énekelve vonult a közel 300 fiatal a székesegyházba szentmisére. A szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatta be, ahol a Szeretethimnusz és a lábmosás jelenetét felidéző evangéliumi rész került felolvasásra. Ezzel kapcsolatban hangzottak el Vass Csaba CM lazarista atya bátorító szavai. Felhívta a figyelmünket arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán tanítványaira valami nagyon fontosat akar bízni, ezért mossa meg a lábukat, példát adva kéri tanítványaitól, hogy ők is hasonlóképpen cselekedjenek. S azt, hogy hogyan is mossuk meg egymás lábát, Szent Pál apostol szépen megfogalmazza a korintusiakhoz írt első levelében. Ahhoz, hogy minderre képesek legyünk, fontos, hogy kapcsolatban legyünk Jézussal, hogy “legyen jelünk”, meghalljuk hangját, és meríteni tudjunk a Forrásból.

 

A szentmisét követően akadályverseny következett: a kisebbeket a Püspöki Palota kertjében várták az akadályok, míg a nagyobbak a város különböző pontjain teljesítettek feladatokat, melyek a Szeretethimnusz soraihoz kapcsolódtak.

 

Bár fáradtan, de annál lelkesebben, sok-sok élménnyel gazdagodva tértek vissza a fiatalok a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermébe, hogy a próbák teljesítését megörökítő képeket együtt visszanézhessük és Szabó Ervin atya játékosan feltett kérdéseire válaszoljunk. Szívünkben örömmel, kezünkben egy kis finom útravalóval búcsúztunk a fiataloktól a viszontlátás reményében.

 

Hálás vagyok az önkéntesekért, köszönöm a fáradozást, szolgálatot! És köszönöm a visszajelzéseket, hogy: “egyik legszuperepp ifi találkozó volt”, “élmény volt ott lenni, öröm volt segíteni”. Számítunk rátok máskor is! Isten fizesse mindenkinek a jóságát!

 

Modi Blanka nővér

 

KÉPEK