Egyháztörténeti konferencia a Püspöki Palotában

Rex Admirabilis. Szent László király műve és tisztelete címmel a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tudományos konferenciát szervez 2017. október 14-én, szombaton 9.00 órai kezdettel. A program a következőképpen fog zajlani:

9.00 Köszöntők

9.10 MAROSI ERNŐ (professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja), 

Szent László király a művészettörténet-írásban.

10.00 SOLYMOSI LÁSZLÓ (professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja)

Szent László király - az uralkodó és a szent

10.50 Szünet 

11.20 MADAS EDIT (egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja)

Szent László király alakja a középkori prédikációirodalomban

11.50 KLANICZAY GÁBOR (egyetemi tanár, Central European University – Középkori Tanszék)

A Szent László kultusz európai összehasonlításban

12.30 JÉKELY ZSOMBOR (a Károli Gáspár Református Egyetem Művészettörténeti Tanszékének vezetője, Az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese)

Szent László-ciklus kialakulása és korai emlékei a középkori falfestészetben

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.