Egyházzenei ökumenizmus Nagyváradon

 

Az egyházi év végéhez közeledve, 2015. november 14-én délután, Nagyvárad három magyar nyelvű felekezetnek kórusai találkoztak a belvárosi baptista templomban. Ezúttal a baptista gyülekezet volt a házigazda, ők fogadták az Olaszi Római Katolikus Plébánia és az Olaszi Református Egyházközség kórusát. Az előző ilyen jellegű találkozó, az elmúlt esztendőben, a Várad-Olaszi katolikus templomban volt.

Bevezető szavakat, üdvözletet Buzle Dániel gyülekezeti előljáró mondott, Petyár Lóránd volt a moderátor. Közös énekléssel kezdődött a találkozó, zenekari kisérettel, Kiss Géza Lóránd vezényletével.

Elsőként az Olaszi plébánia 16 tagú “Bihari Sándor” vegyes kórusa szerepelt, Kiss Géza Lóránd kántor-karnagy orgonakiséretével. Az egyetemes katolikus zene műveit adták elő, közöttük a XV. századi Budai Psalterium: Ávé-Égi király!, amelyből csak egy sort idézek: "Boldog Várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged, visszhangozzák századok!" Szólót Kiss Lívia énekelt. 

Következett a református egyházközség 30 tagú vegyeskórusa Kiss Huba Ernő vezényletével. Gitáron közreműködött Ifet Ingrid és Forrai Friderika, furulyán kísért Kiss Tünde. Balassi Bálint versétől Berkési Sándor feldolgozásáig a református egyházi zene jeles művei hangzottak el. 

Simon József igét hírdetett, beszédének témája az evangélium volt.

A házigazda kórusának fellépése következett, a Belvárosi baptista templom 120 éves ének-és zenekara Bokor Barnabás és Borbély Ferenc vezényletével. Az 50 tagú vegyeskórust nyolc vonósból és nyolc fúvósból álló zenekar kísérte. A baptista zenei univerzum gyöngyszemeinek előadásához hozzájárultak: Gergely Tóth Erna, Lukács Anna, Szász Olga, Melegh Irma, Fülöp Edit és Sápi János szóló énekei és Kerezsi József trombitaszólója. 

Az est fénypontja a kórusok közös éneklése volt, Bokor Barnabás  karvezetésével. A mintegy száz énekes és egy kisebb filharmóniai zenekar a következőket adta elő: 

         - G. Verdi:  Rabszolgakórusát  (a Nabucco című operából)

         - Ch. Wesley, T. Jarman: Feltámadt Hős!-t.

Zárszót és imát Giorgiov Adrián mondott.

Jelen voltak az egyházközségek lelkipásztorai, katolikus részről Kiss Albert főesperes-plébános, református részről Nt. Veress Kovács Attila, baptista részről pedig Simon József és Giorgiov Adrián.

Mindhárom kórus a különböző hagyományával egyedi színfoltot hozott, amely az értékek sokszínüségét mutatta. De volt egy közös vonás: a keresztény hit iránti alázat, mely a zeneművek hiteles, pontos előadásában is megnyilvánult.

Említésre méltó a belvárosi baptista templom akusztikai és videó felszerelése, négy felfüggesztett képernyőn is követhettük a zenei előadásokat.

A Bihari Sándor kórus tagjait plébánosuk ezekkel a szavakkl illette: több olyan dolog van, amit baptista hittestvéreinktől tanulhatunk, akik több évtizedes kitartó nevelőmunkával jutottak el erre a szintre.

A következő Kórusok Koncertjének házigazdája a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lesz.

 

Komáromi Ernő

Nagyvárad-Olaszi plébánia

 

KÉPSOROZAT