Nagyváradi egyháztanácsosok találkozója

 

A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes az lelkipásztorok apostolkodása” (AA 10). Az Apostolicam actuositatem zsinati határozat itt idézett szavai rávilágítanak arra a szerteágazó és felelősségteljes feladatra, amely az újonnan megválasztott egyháztanácsosokra vár. Excellenciás Böcskei László megyéspüspök2012. december 12-én, 18.00 órakor, szerdán találkozik a nagyváradi plébániák hivatalosan megválasztott egyháztanácsosaival a Püspöki Palota Dísztermében.