Egyháztanácsosok találkozói az egyházmegyében

A februárban megtartott egyháztanács képviselők találkozója után a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség további segítséget és bátorítást kíván nyújtani a lelkipásztoroknak, a híveknek, az egyháztanácsosoknak, akiknek közös feladata a hit megőrzése, annak elmélyítése és továbbadása a helyi egyházban. Miután 2014. április 27-én vasárnap Tenkén találkoztak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai, a nagy létszámra való tekintettel a váradi esperesi kerülethez tartozó egyháztanácsosok két csoportra bontva találkoznak: 2014. május 9-én, pénteken 16.00 órakor, illetve május 10-én szombaton szintén 16.00 órakor a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum épületében. Hasonló céllal találkoznak a környékbeli plébániák egyháztanácsosai Kárásztelken május 11-én vasárnap 16.00 órakor. A találkozókon részt vesz az egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök is.