Egyháztanácsosok találkozója - beszámoló

 

 

Excellenciás Böcskei László megyéspüspök 2012. december 12-én, 18.00 órakor, szerdán fogadta a Püspöki Palota Dísztermében a nagyváradi plébániák újonnan megválasztott egyháztanácsosait. Közel 80 személy vett részt a rendezvényen. Az egyháztanácsosokat erre a találkozóra a plébánosok is elkísérték. A püspök úr bevezetőjét, Ft. Pék Sándor nagyváradi esperes előadása követte, amelyben szemléltető képek vetítésével arra buzdította a jelenlevőket, hogy hűek legyenek az Egyházhoz, és hogy minden tevékenységükben szem előtt tartsák azt, hogy – Teréz anya szavaival – mindent „Jézusért tesznek”.

A püspök úr zárógondolataival ért véget a találkozó, aki röviden ismertette az Egyháztanács Szabályzatának főbb előírásait, és felkérte az új egyháztanácsok tagjait, hogy szívügyüknek tekintsék az egyházközségek sorsát, úgy adminisztratív, mint lelkipásztori szempontból.

 

KÉPSOROZAT