Székelyhídon énekeltek az egyházmegye kórusai

 

Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak! (Zsolt 96,1)

2015. november 21-én, szombaton az egyházzenei élet fellendítése céljából szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az idén is az Egyházmegyei Kórustalálkozót. Az esemény helyszíne a székelyhídi római katolikus templom volt, ahol 10.00 órakor kezdődött a jelentkező tizennégy kórus fellépése. Az idei találkozóra is olyan egyházi kórusok érkeztek, akik állandó jelleggel, heti rendszerességgel ünnepi liturgikus szolgálatot teljesítenek az egyházmegye templomaiban.

Ozsváth József szákelyhídi plébános házigazda minőségben köszöntötte a vendégeket, majd a helyi kántornő, Béres Csilla ismertette röviden a székelyhídi egyházzenei életnek a múltját. Oláh Gabriella székesegyházi kántornő Bihari Sándor nagyváradi zeneművész életalkotását és személyét méltatta, majd egyenként léptek fel és ajándékozták meg egymást a szép muzsikával a kórusok. Román nyelven a belényesi kórus énekelt, de szlovák nyelvű egyházi énekek is elhangzottak, a baromlaki kórus előadásában. A kórusok összetétele is vegyes volt, hiszen gyermekektől, szépkorú személyekig léptek fel a találkozón.

Az egyéni fellépések után, amikor mindegyik kórus két szabadon választott darabot adott elő, dr. Kristófi János székesegyházi karnagy vezényletével közösen is dicsőitették Istent a résztvevők, három közös darabot énekeltek el szólamra: Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál Szűz Mária tiszteletére, Szent Lászlót az Isten, a szent király tiszteletére, és egy Szentlelket dicsőitő motettát, Várjuk Szentlelkedetcímmel.

Böcskei László megyéspüspök, aki végig jelen volt a találkozón, az egyházzene plébániai művelésének három fontos szerepét emelte ki beszédében: a liturgia szebbétételét szolgálja, a híveknek a liturgiában való aktív részvételét teszi lehetővé, a plébánosok és a hívek közötti kapcsolatot erősíti. A főpásztor bíztatta a kórusvezetőket, papokat, hogy továbbra is figyelemmel kísérjék és támogassák a plébániai egyházzenét, minél több személyt vonjanak be ebbe a szolgálatba.

A IV. Egyházmegyei Kórustalálákozó emléklapok átadásával ért véget, amelyeket a megyéspüspök nyújtott át a kórusvezetőknek, elismerésül az év folyamán végzett odaadó tevékenységükért.

 

 

KÉPSOROZAT