Diakónusszentelés a Székesegyházban - beszámoló

 

2014. július 5-én, szombaton Böcskei László püspök diakónussá szentelte Bakos Gábor akolitust a nagyváradi Székesegyházban.

Az áldozópapságra készülő növendék az 5. gyulafehérvári szemináriumban eltöltött év után részesült a diakónusszentelésben. A szentmise keretében az evangélium után kezdődött a szentelés szertartása. Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató mutatta be a jelöltet, aki ünnepélyesen letette ígéreteit, vállalva e szolgálattal járó kötelezettségeket: az igehirdetést, a rendszeres imát, az Egyház imáját, a zsolozsmát, valamint a cölibátust, a papi nőtlenséget. Ezután a főpásztor elé járult, összetett kezét az ő kezébe helyezve engedelmességet ígért neki és utódainak.

Az eddigi előkészületeket a Mindenszentek litániája követte, alatta a szentelendő leborult a földre, a jelenlevők pedig térdelve imádkoztak. A földre borulás kifejezője annak a tudatnak, hogy erejét meghaladó szolgálatra hívta meg őt Isten. Ez a teljes önátadás kifejező jele is egyben. Ezt követte a tulajdonképpeni szentelés: a kézrátétel és a felszentelő ima. A jelölt a főpásztor elé térdelt, aki két kezét fejére téve csendben imádkozott. A jelenlevő hívek is csendben imádkoztak, hálát adva az Úrnak, hogy munkást küldött az aratásába. Ezután a szentelő püspök, Böcskei László elimádkozta a felszentelő imát.

A szentelést beöltözés követte, amikor az újonnan szentelt diakónus beöltözött a szerpapi öltözékbe, a keresztben viselt stólába és dalmatikába. Ebben segítették őt Gróza Dániel, a jelenlegi köröskisjenői plébános, valamint az új diakónus szülővárosának volt plébánosa. Ezek után Bakos Gábor átvette a főpásztortól az evangéliumos könyvet, hiszen a diakónus egyik legfőbb feladata az evangélium hirdetése.

Végül a püspök és a szentelésnél asszisztáló másik diakónus békecsókot váltottak az újonnan szentelttel, kifejezve köszöntésüket és Bakos Gábor befogadását a diakónusi közösségbe. A szentmise az eukarisztia liturgiájával folytatódott.

A szentmise végén a főpásztor tanácsokat intézett az új diakónusnak, köszönetet nyilvánított szüleinek,  családjának, azoknak, akik szülővárosából eljöttek az ünnepre, hogy együtt imádkozzanak érte. Záróbeszédében kihangsúlyozta, hogy Bakos Gábor dicső elődjének bátor követője, hiszen ugyanabból a városból származik, ahol annak idején 1908-ban Boros Béla érsek született, és aki után más pap nem származott a közösségből, így hát a sok szenvedésben részesült érseket az új diakónus követi a papság útján. A szentmise ünnepélyes áldással és kivonulással zárult.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO