Családok Egyházmegyei Találkozója - beszámoló

 

 

Égő mécsesekből kialakított „fény-úton” haladva hagyták el a székesegyházat a szentmise végén és tértek otthonaikba 2012. október 6-án szombaton, az immár második alkalommal megszervezett Családok Egyházmegyei Találkozójának résztvevői. „Mint élő kövek épüljetek lelki házzá” (1 Pét 2,5) mottó jegyében megszervezett egynapos programra Nagyváradról és környékéről, a Szilágyságból, az Érmellékről, Margittáról, Tasnádról és környékéről, de még a határon túlról is érkeztek családok.

 

A szüleikkel érkezett közel kilencven gyerekkel a Szent László Iskolaközpont óvónői és a mallersdorfi nővérek, a fiatalokkal pedig a VÁR-LAK Ifjúsági Központ önkéntesei foglalkoztak.

 

A jelenlévő több mint száz házaspárt Böcskei László megyéspüspök köszöntötte a Püspöki Palota dísztermében. A főpásztor röviden szólt a családokról, akik mint „élő kövek”, egymásra épülve alakítják az Egyházat és a társadalmat. Pálos István, várad-szőllősi plébános-kanonok előadást tartott az egyes családtagok szerepéről, a nagyváradi Veres István és Kármen tanúságot tett a családban megélt hitükről, a Krasznáról érkezett Oláh Levente és Tünde pedig azt hangsúlyozta, hogy a családok nem építőkké, hanem „élő kövekké” kell válniuk, hisz az építő maga Isten.

 

A gondolatébresztő előadások után a résztvevők csoportos beszélgetésekre indultak, hogy felfedezzék azokat a lehetőségeket, amik által a saját közösségükben élő kővé válhatnak. A kialakított tíz csoportot egy-egy pap és egy-egy házaspár vezette. A házaspárok nyitott szívvel fogalmazták meg véleményüket és ötleteiket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet majd otthon a plébánosok támogatásával közösségépítő programokat szervezni a családok számára.

 

A csoportbeszélgetést követően a székesegyházban félórás szentségimádáson vettek részt a házaspárok, ahol családjaink egységéért imádkoztak az Oltáriszentség előtt .

 

Nem csak lelki feltöltődésben részesültek a jelenlevő családok, hanem testi táplálékot is kaptak: az ebédet a Püspöki Palotában fogyasztották el közösen. Lehetőség nyilt a kötetlenebb beszélgetésre, a találkozásokra, amikor az egyházmegye különböző részeiről érkezett résztvevők egymással megoszthatták élményeiket.

 

A nap csúcspontját a szentmise jelentette, amelyet Böcskei László megyéspüspök mutatott be a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen. A felajánlásnál hat család mutatta be és helyezte az oltár elé az erre az alkalomra kiválasztott szimbólumokat: egy sziklát, mint biztos alapot, amire a családnak épülnie kell, egy házat, mint az otthon jelképét, amely biztonságot ad a család tagjainak, két gyűrűt, amely a családi köteléknek és hűségnek a jele, egy bölcsőt, mint a gyermekáldás jelképét, egy égő gyertyát, mint a világosság jelképét, és végül egy kenyeret, mint az élethez nélkülözhetetlen táplálék jelképét.

 

A szentmise végén a résztvevők útravalóul egy kis batyut kaptak: egy dísztéglát, hogy emlékeztesse őket az „élő kő” szerepre, egy mézeskalácsból készült házat, egy gyertyát, egy 2013-as naptárt, valamint egy kis füzetet buzdításokkal és útmutatásokkal a plébániai közösségépítéshez. Ezzel az útravalóval a kezükben és bizonyára sok élménnyel a szívükben vonultak ki és tértek vissza otthonaikba a családok az egyeseket könnyekig megható, mécsesekből kialakított „fény-úton”.

 

Micaci Cristian, pasztorális referens

 

Képsorozat