Egyházmegyei Családtalálkozót tartottak Váradon

 

Kilencedik alkalommal szervezett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Családtalálkozót 2019. május 24-25. között.

Az idei Családtalálkozó már pénteken elkezdődött, a székesegyházban 20.00 órakor végzett szentségimádással.

 

 

A Tóth Attila Levente margittai plébános és híveinek egy csoportja által szervezett esemény szombaton, 2019. május 25-én folytatódott a Püspöki Palota Dísztermében megtartott előadásokkal, tanúságtételekkel. A Füzesgyarmatról érkező Gábor István és Judit saját házaséletükről tettek tanúságot, ennek szakaszairól beszéltek, ahogyan különböző tényezők hatására megélték egymással és az Istennel való kapcsolatukat.

 

 

A továbbiakban a budapesti Ménesi Balázs és Krisztina, a kálmándi Tempfli László és Anikó, valamint a nagyváradi Kovács László és Katalin mutatták be a családdal kapcsolatos lelkiségi mozgalmakat.

 

 

A közösen elfogyasztott ebédet követően kézműves foglalkozást folytattak külön a hölgyek és a férjek, ennek eredményével ajándékozták meg egymást a székesegyházban, Szmutku Róbert, nagybányai plébános által 15.30 órakor celebrált szentmise végén. A hölgyek a házasság alapját szimbolizáló háromlábú széket, a férjek ízlésesen készített és becsomagolt házi süteményeket kaptak ajándékba házastársuktól.

 

 

A szentmise főcelebránsa és szónoka a házasság három alappilléréről beszélt: egymás melletti, Isten iránti, és a házas közösség iránti elköteleződésről.

 

 

Egy döbbenetes kijelentésről számolt be a lelkipásztor, amely szerint még azelőtt meghalunk, hogy eltemetnének minket. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy meghalnak kapcsolataink, elsorvad szeretetünk. Mi az, ami a mai házaspárok számára örömöt okoz? – tette fel a rétori kérdést a szónok. Jézus búcsúbeszédében hangzott el a megállapítás: azért mondtam el nektek ezeket, hogy örömötök legyem, és ez az öröm teljes legyen. Jézus a minden kor emberében táplálni akarja az életörömet, a Vele való közösség által. Napjainkban, amikor a társadalom egyik legnagyobb problémái közé tartozik a túltápláltság, az „elegem van mindenből” mentalitás, az első örömforrás a házastársi elköteleződés kell, hogy legyen. Nem egyedül kell haladni az élet útján, hiszen Isten társat adott melléd, van kibe kapaszkodni. Vegyük észre a kis örömöket is, nem csak a nagyokat – buzdított a szónok, majd folytatta: milyen jó lenne észrevenni a házastárs mosolyát, a szép időt, Isten mosolygó napját. Örüljetek, hogy igent mondtatok egymásra Isten előtt és hűségesek tudtatok maradni ehhez az ígérethez.

 

 

A második örömforrás Szmutku Róbert szerint az Isten iránti elköteleződés. Ha az egymás iránti elköteleződés Istenben történik meg, akkor kegyelemközvetítőkké válnak a házaspárok egymás számára, a házastársi ölelés és Isten ölelése egy és ugyanaz lesz.

Ferenc pápa mondta, hogy amikor egy férfi és egy nő házasságot köt, Isten beletükröződik és beléjük nyomja a Szentháromság tökéletes szeretetének jelet. Annyira erős a kapcsolat a házasságban, hogy képesek egy testté válni.

Ha valaki nem ismerte volna jól feleségét házasság előtt, de ismerte Istent, ez már egy garancia, hogy Ő azt adja mellé, akivel boldog tud lenni. Ne egymást próbáljuk megváltoztatni, mert abból nem lesz életöröm. Isten adott minket egymásnak. A párom hibaival együtt is Isten ajándéka számomra. Ezért hálával tartozom az Istennek. Ő ezzel a párral, ezekkel a gyermekekkel, ezzel a családdal akart engem boldoggá tenni.

 

 

A harmadik örömforrás a házas közösségbe, a plébániai közösségbe, az egyház közösségébe való tartozás lehet, amelyből adódóan tanúságot tehetünk mások előtt örömünkről. Sok család és házaspár számara ti vagytok az élő evangélium, amely alapján Istent megismerik, hiszen más evangéliumot nem ismernek. A ti házasságotok a hit és az öröm forrása és példája kell, hogy legyen – bátorította a jelenlevő házaspárokat a szónok.

A gyermekek felügyeletét és foglalkoztatását a Szent László óvoda munkatársai, valamint a Partiumi Háló Egyesület önkéntesei végezték. A szentmise zenei szolgálatát Majoros Attila vállalta.

 

KÉPEK