Családok V. Egyházmegyei Találkozója

 

Ötödik alkalommal szervezte meg idén a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a Családok Találkozóját 2015. május 16-án. Az eddigi hagyománytól eltérően, az őszi időpont helyett idén május hónapra esett a választás, hogy olyan családok is részt vehessenek a rendezvényen, akiknek az októberi hónap nem felel meg. Az időpont választásában egy másik fontos szempontot a remélt jó idő jelentette, hiszen a szervezők szabadtéri foglalkozást is illesztettek a programba.

A nap vendégelőadója P. Jakabos Barnabás SJ szerzetes volt, aki jezsuita lelkiségben tartott előadást és hívta meg párban elvégezendő feladatokra a jelenlevőket. A jezsuita atya több éves tapasztalattal rendelkezik a házasságra készülő és a házasságban élő párokkal folytatott lelkipásztori munkában. Előadásában, illetve a nap moderálása folyamán ez a tapasztalat igen érzékelhető és tapintható volt.

Böcskei László püspök köszöntötte délelőtti órákban az egyházmegye különböző nagyváradi és vidéki plébániáiról érkező, közel hetven családot, és bevezetőjében felelevenítette a tavaly ősszel zajlott, családról szóló rendkívüli szinódusnak a munkaeredményeit. Rövidesen köszöntése után a főpásztor elutazott Nagymarosra, ahol az Országos Ifjúsági Találkozó záró szentmiséjének a celebrálására, illetve szentbeszédének megtartására kapott meghívást.

A meghívott vendégelőadó beszédében a szerető kommunikáció alapszabályait fejtegette, és arra tanította a jelenlevőket, hogyan ismerjék fel saját, házastársuk, vagy a család más tagjainak az érzelmeit és érzéseit, hogyan kezeljék ezeket oly módon, hogy azok ne váljanak a házastársi kapcsolat, a családi harmónia kárára.

Az előadást pár-beszédek követték a kapott impulzusok alapján, amelyekre a Püspöki Palota udvarában és kertjében nyílt lehetőség. A házastársakat arra a feladatra hívta meg a vendégelőadó, hogy párban együtt elemezzék azokat az érzelmeket, amelyeket a munkahelyről, vagy más környezetből magukkal hoznak haza, és ezeknek a helyes, keresztény módon történő kezelési lehetőségeit.

A beszélgetéseket követően P. Jakabos Barnabás a szerető figyelmesség imájából nyújtott ízelítőt a családoknak, majd a székesegyházba hívta őket, ahol szentmisében imádkoztak a jelenlevő családokért, az otthon maradottakért, és minden szeretteikért.

A szentmise végén a szervezők egy kisebb meglepetésben részesítették a vendégeket, úgynevezett „szeretet-kompótot” nyújtottak át nekik: befőttes üvegeket, amelyekben a családi kommunikációról szóló idézeteket tartalmazó papírtekercseket helyeztek el. Olyan buzdítások ezek, amelyek célja a családon belüli szerető kommunikációnak az előmozdítása, elősegítése.

A szentmise végén a családok hazatértek otthonaikba, magukkal vitték azokat az érzéseket és azt a tudást, amelyekkel a nap folyamán gazdagodtak, ezekből igyekeznek valamennyit átadni olyan családoknak is, akik nem voltak jelen az V. Egyházmegyei Családtalálkozón.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO