Nemzetközi Ministráns Zarándoklat - beszámoló

 

2015. augusztus 3-8. között a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 35 fiatalja Böcskei László megyéspüspök vezetésével Nemzetközi Ministráns Zarándoklaton vett részt az Egyház szívében, Rómában. A találkozó mottóját a szervező Nemzetközi Ministráns Szövetség (CIM) vezetői Izajás próféta könyvéből vették: „Itt vagyok, engem küldj!”, utalva ezzel arra  a készséges lelkületre, amely a ministránst kell jellemezze.

Az ötévente esedékes zarándoklatra idén is több ezer fiatal érkezett a világ számos országából. A nagyváradi plébániákról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Monospetriből, Hegyköztóttelekről, Kárásztelekről, Zilahról, Szilágycsehből és Szilágyszentkirályról induló ministránsok Micaci Cristian pasztorál-asszisztens szakszerű vezetésével felkeresték az Örök Város bazilikáit, nevezetességeit, a katakombákat, a Vatikáni Múzeumot és lehetőségük volt találkozni Ferenc pápával is. Elmondásuk alapján hit és hivatáserősítő élmény volt, nagyszerű lehetőség megtapasztalni az Egyház sokszínűségét, illetve ott imádkozni, ahol az első keresztények imádkoztak és hitükért életüket is adták. Különösképpen megérintették a zarándokokat a közösen bemutatott szentmisék, az együtt végzett imádságok, a közösségépítő programok.

Az érkezés utáni napon, augusztus 4-én, kedden 8.00 órakor a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnája zsúfolásig megtelt a nagyváradi, szatmári, debrecen-nyíregyházi és esztergom-budapesti egyházmegyékből érkezett mintegy 130 ministránssal. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök szentbeszédében a napi evangéliumból kiindulva a ministránsok hivatásáról, a Jézusba vetett bizalomról és a vele való egyre szorosabb kapcsolatról beszélt.

Augusztus 5-én, szerdán Havas Boldogasszony ünnepén, a reggeli általános pápai kihallgatás után a Szent Keresztről nevezett templomban mutattak be szentmisét a nagyváradi zarándokok. A főpásztor Szűz Mária alakját állította a ministránsok elé: ő a ministránsokhoz is szól: Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond!, illetve arra hívja őket, hogy áldozatvállalásukkal maradjanak mindig Jézus közelében, és öleljék Őt át a megpróbáltatások idején, ahogy Mária tette a kereszt alatt.  

Augusztus 6-án, csütörtökön Urunk Színeváltozása ünnepén a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika kápolnájában bemutatott szentmisén Böcskei László megyéspüspök az apostolok Tábor-hegyi tapasztalatát állította a ministránsok elé: Jézus arra hívja őket is, hogy a közelében erőt gyűjtsenek. Ő az, aki maradandó örömmel tölti el szívüket, lelkesíti őket s elküldi, hogy megosszák másokkal is ezt az örömet. Délután más nemzetek ministránsaival együtt szentségimádáson vettek részt a nagyváradi zarándokok, ahol együtt imádkoztak a Szentatyáért, az egyházmegye papjaiért, a szerzetesekért, a családokért, a fiatalokért és a betegekért.

Augusztus 7-én, pénteken a Vatikáni Múzeumok és a Sixtus-kápolna meglátogatása után a Szent Callixtus-katakombákat keresték fel a nagyváradi zarándokok. Gondviselésszerűen Szent Tarzíciusznak, a ministránsok védőszentjének sírja fölött emelt kápolnában mutathattak be szentmisét, melyben a főpásztor az első keresztények példáját állította a ministránsok elé: a ministráns is az árral szemben kell haladjon, ebben a világban kell éljen, de jelenlétével, szolgálatával Istenre kell mutasson. A szentmise után a zarándokcsoport megtekintette azt a kápolnát, ahol Szent II. Sixtus pápát misézés közben Valerianus császár emberei elfogták és kivégezték, illetve ahova a keresztények később eltemették. Szintén gondviselésszerű volt, hogy minderre éppen a szent pápa emléknapján került sor. A nap zárógondolataként megfogalmazódott, hogy a ministráns minden idők vértanúi helyett is élnie kell a keresztény hitet.

Minden élmény közül kiemelkedett a Ferenc pápával történt találkozó a Szent Péter téren. A római Nemzetközi Ministráns Találkozó résztvevői kedden délután találkoztak a Szentatyával, aki az alábbi szavakkal buzdította a ministránsokat:

Ti, kedves ministránsok, minél közelebb lesztek az oltárhoz, annál inkább emlékeztek majd rá, hogy párbeszédet folytassatok Jézussal a mindennapi imában, minél inkább táplálkoztok az Úr Szavával és Testével, annál inkább képesek lesztek arra, hogy testvéreitek felé induljatok és elvigyétek nekik az ajándékot, amit kaptatok, ti is lelkesen nekik ajándékozva az örömet, amit ti kaptatok. Köszönet készségetekért, amellyel az Úr oltáránál szolgáltok, a hitre és a testvérek iránti szeretetre való nevelés edzőtermévé téve ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy ti is elkezdtetek válaszolni az Úrnak Izajás prófétához hasonlóan: „Itt vagyok, küldj engem!” (Iz 6,8).  

 

Köszönetet mondva a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek, a Magyar Katolikus Püspöki Karnak és a Nemzetközi Ministráns Szövetségnek a támogatásért, illetve a ferences nővérek vendégszeretetéért, bízunk abban, hogy a nagyváradi ministránsok jelenlétükkel, szolgálatukkal jobbá teszik környezetüket és erősítik a keresztény közösséget, amelyben élnek.

 

KÉPSOROZAT