RKPK nyilatkozata az önkormányzati választásokról

 

A közelgő helyhatósági választásokra való tekintettel kedves híveink figyelmébe ajánljuk a Romániai Püspöki Kar nyilatkozatát, amelynek egyik fő gondolata a szavazásra való buzdítás. Nem kezelhetjük felületesen ezen állampolgári jogunkat, hiszen valamennyi választópolgár felelősséget hordoz a közösségi élet eredményes megszervezésében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megfelelő képviselőket választunk közösségeink élére, olyanokat akik keresztény értékeinket felvállalva társadalmunk egészséges fejlődésén dolgoznak, határozott fellépéssel védik emberi-, vallási- és nemzeti identitásunkat megillető jogokat, illetve az igazság és igazságosság szolgálata által a közjó előmozdításában vállalnak vezető szerepet.

 

Alább közöljük a  Romániai Püspöki Kar nyilatkozatát:

 

Ezév májusában megtartott tavaszi ülésünkön fogalmazott levelünkkel buzdítunk minden keresztényt, minden jóakaratú embert, hogy tekintse jogának és kötelességének részvételét a 2012. június 10-én tartandó önkormányzati választásokon. 

A keresztényeknek aktív és fontos szerepet kell vállalniuk a Szentírás és az Egyház tanításának megfelelő értékek megőrzésében és továbbadásában.

Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy minden keresztény testvérünk gyakorolja a választáshoz való jogát és azokra szavazzon, akik az emberi méltóság megóvásán fáradoznak, akik támogatják a családokat, akik az életet a fogantatás pillanatától annak természetes végéig tiszteletben tartják, akik a béke, a keresztény értékrend és az Isten által teremtett világ mellett foglalnak állást. Az embereknek külön-külön, de közösségünknek sem mindegy, hogy ki képviseli értékeinket és érdekeinket a politika színterén.

Ezen alkotmányos és állampolgári jogának gyakorlásában senki se hagyja magát az elhangzó ígéretektől, pénztől vagy más anyagi javaktól befolyásolni, elkábítani.

Jelen buzdításunkhoz csatoljuk országunk és népünk boldogulásáért végzett imáinkat,

 

a romániai katolikus püspökök