A romániai katolikus püspökök nyilatkozata

A romániai római-, illetve görög katolikus püspökök, 2014. május 5-7. között Nagyváradon megszervezésre került tavaszi ülésünkről arra buzdítunk minden jóakaratú embert, különösképpen a katolikusokat, hogy gyakorolják a szavazáson való részvételi jogukat és kötelességüket a 2014. május 25-i európai parlamenti választások alkalmával.

A keresztény ember erkölcsi kötelessége aktívan részt venni a Szentírás és az Egyház értékeinek megőrzésében és terjesztésében. Ezért minden állampolgár alapvető és demokratikus joga azon jelöltekre szavazni, akik Egyházunk  által képviselt értékeket hirdetik, és azokat támogatják.

Az Európai Unió (EU) tagállamainak katolikus püspökeivel közösen arra hívjuk az európai parlamenti választások jelöltjeit, hogy az erkölcsi és keresztény értékek támogatása, továbbadása és megőrzése mellett kötelezzék el magukat, hisz az európai kultúra ezekre épült.

Arra bátorítunk minden keresztényt, hogy szavazatát azon jelöltekre adja, akinek programjában szerepel:

            - a fiatalok, a betegek, a szegények, az idősek megsegítése, az élet, a család és az emberi méltóság megőrzése, az Isten által teremtett világ védelmezése;

            - az Európai Unió egységének terjesztése és a szubszidiaritás elvének támogatása;

            - a vallásszabadság, a szabad vallásgyakorlat támogatása; a bevándorlók védelmezése, és a kisebbségek jogainak biztosítása.

             

Az Egyház üzenete a remény üzenete. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unióban az emberiség egy nemes gondolata vált valóra, és ez az emberiség Európa jövőjét képes Isten akarata szerint alakítani. Leadott szavazatunkkal mi is ezt akarjuk tenni.

 

a romániai katolikus püspökök