Caritas gyűjtés az egyházmegye templomaiban

„A betegek, szegények, rászorulók ne puszta sajtóhír legyenek: akik magukat kereszténynek nevezik, hallják meg az ő hangjukat!” - Ferenc pápa szavai Assisiben

Civil szervezetek és vallási csoportosulások fáradoznak azon, hogy reményt adjanak a kilátástalan helyzetben vergődőknek. Egyházunk alapvető küldetése ez, ezért minden időben és minden körülmény között gyakorolnia kell, hogy a rászorulókat segítése és az elesetteket felkarolja. Hisz nincs olyan helyzet, ahol ne lehetne segíteni és nincs olyan ember, aki ne tudna segíteni.

Az egyházmegyei Caritas Catholica intézményesített formában keresi fel a kiszolgáltatott embereket, azokat, akiknek még az élelem, a víz és a ruhanemű sem adatott meg. De Egyházunk nem csak intézményesített formában, hanem elsősorban a tagjain keresztül próbálja ezt a segítségnyújtást gyakorolni.

Ezért az egyházmegyei Caritas Catholica által meghirdetett, a szociális konyha működésének támogatását célozó Szent Erzsébet gyűjtéssel is számítunk a hívek nagylelkűségére. Erre a célra fordítjuk a 2013. november 17-én a templomi perselyekbe gyűjtött összegeket, amelyeket kérjük a legrövidebb időn belül a Caritas Catholica székhelyén befizetni. A fenti célra a szociális konyhában felhasználható élelmet is lehet gyűjteni.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hirdessék meg a 2013. november 17-i gyűjtést plébániájuk minden templomában és bátorítsák híveiket, hogy ne zárkózzanak el a jócselekedetek gyakorlása elől. Ebben mi magunk legyünk példaképek számukra! Arra is kérem Paptestvéreimet, hogy amennyiben híveik terményekben szeretnék támogatni a szociális konyhát, szervezzék meg azoknak a begyűjtését és a Caritas Catholica nagyváradi székhelyéhez való szállítását.

A Hit Évében sokféle módon tehetünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről, aki értünk emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk és Krisztusban egymásnak testvérei. Hitvallásunk eme külső megnyilvánulása legyen a rászorulók megsegítésére irányuló felebaráti szeretet kifejeződése. Bátorítsuk híveinket a hitvallásnak erre a formájára is, amikor szavaink nem csak szavak maradnak, hanem cselekedetté válnak. Ne felejtsük, hogy ezzel az apró jócselekedettel sok nehézsorsú testvérünknek szerezhetünk örömet és jobbá, biztonságosabbá tehetjük mindennapjaikat.

 

Böcskei László megyéspüspök