Templombúcsúk az egyházmegyében

2015. augusztus 30-án, vasárnap a nagyváradi egyházmegye alábbi plébániáin tartanak templombúcsút:

- 12.00 órakor Biharszentjánoson Dr. Kovács Zsolt irodaigazgató

- 12.00 órakor Székelyhídon Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész

- 14.00 órakor Ady Endrén Szmutku Róbert nagybányai Krisztus Király templom plébánosa.