Templombúcsú Várad-Velencén

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Egyházunk azt tanítja, hogy Mária - fiának, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, tehát a megváltás miatt - léte első pillanatától kezdve megkapta Istentől a megszentelő kegyelmet, s ezért nem volt alávetve annak az állapotnak, amelyet áteredő bűnnek nevezünk. Ezt a hittételt hirdette ki az Egyház 1854-ben.

2013. december 8-án, vasárnap 12.00 órakor tartják a várad-velencei római katolikus plébániatemplom búcsúját, melynek szónoka Főtisztelendő Tóth Attila Levente várad-újvárosi segédlelkész lesz.